Trang chủYSwinnerQuản lý tài khoảnCho phép thay đổi thông tin trên hệ thống giao dịch trực tuyến

01/03/2023 - 06:22

Cho phép thay đổi thông tin trên hệ thống giao dịch trực tuyến

Cho phép thay đổi thông tin trên hệ thống giao dịch trực tuyến

Chỉ hỗ trợ phiên bản web

Trong màn hình quản lý thông tin tài khoản “Quản lý tài khoản” => “Thông tin tài khoản” cho phép khách hàng có thể thay đổi các thông tin.

  • Đối với thay đổi thông tin cá nhân khách hàng: khách hàng có thể chọn xác thực OTP bằng Email hoặc SMS.
  • Đối với KH đang sử dụng pin động: Sẽ có thêm 1 bước xác thực OTP sau khi nhập mã pin.
  • Đối với KH đang sử dụng OTP: Chỉ xác thực 1 lần lúc thao tác, không thêm bước xác thực OTP.
  • Toàn bộ các thay đổi sau khi đã được phê duyệt sẽ có hiệu lực ngày hôm sau.

Màn hình giao diện.

Thay đổi địa chỉ → Nhấn “Sửa” và nhập thông tin mới→ sau khi nhấn “Đồng ý” → nhập Mã xác nhận (mã PIN) → Click chọn kênh nhận mã xác nhận đăng ký → Bấm “Xác nhận”

Quý khách kiểm tra Email và SMS để nhận Mã xác nhận đăng ký → Thực hiện nhập Mã xác nhận đăng ký vừa nhận → Bấm “Xác nhận” để hoàn tất