Trang chủChứng khoán cơ sở

01. Chứng khoán cơ sở8

Tổng quan thị trường chứng khoán
Thị trường chứng khoán Khái niệm: Thị trường chứng khoán là một thị trường mà ở đó người ta mua...
Chứng khoán
Chứng khoán là gì? (Theo Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH 1)  Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và...
Cổ phiếu
Cổ phiếu là gì? Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người...
Phương thức khớp lệnh
Trong đầu tư chứng khoán việc việc nắm rõ các phương thức khớp lệnh là điều quan trọng mà các...
Quy định giao dịch tại HSX
Thời gian giao dịch Giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy...
Quy định chung
Nhà đầu tư (NĐT) chỉ có thể mở 1 tài khoản tại 01 công ty chứng khoán và được phép...
Quy định giao dịch tại HNX
Thời gian giao dịch Giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy...
Quy định giao dịch tại UPCOM
Thời gian giao dịch Giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy...