Trang chủYSinvestTổng quan về ứng dụng YSinvest

01. Tổng quan về ứng dụng YSinvest5

Trang chủ
Ở phần đầu của trang chủ, ứng dụng YSinvest bao gồm: Thông tin tài khoản và hỗ trợ khách hàng;...
Bộ lọc cổ phiếu (Stock screener)
Đối với thẻ Bộ lọc cổ phiếu, hệ thống sắp xếp các tiêu chí chọn lọc trên phần đầu của giao...
Danh mục yêu thích (Watchlist)
Ở chức năng này, khách hàng có thể thuận tiện theo dõi diễn biến các cổ phiếu mà quý vị...
Giao dịch (Trading)
Thẻ Giao dịch với các chức năng như phiên bản YSwinner, hỗ trợ khách hàng theo dõi thông tin của...
Thị trường (Market)
Cập nhật nhanh và đầy đủ mọi thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán, giúp khách hàng có...