Trang chủCâu hỏi thường gặpĐể mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại YSVN, cần chuẩn bị gì?

28/02/2023 - 06:02

Để mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại YSVN, cần chuẩn bị gì?

1. Đối với khách hàng cá nhân:

Cá nhân trong nước:

 • Bản sao CMND/ CCCD/ bản chụp/ scan màu (Kèm theo bản chính để đối chiếu).

Cá nhân nước ngoài

 • Bản sao hợp lệ của Hộ chiếu còn thời hạn trên 6 tháng.
 • Bản chính/ bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận MSGDCK (Trading code).
 • Thông báo mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại ngân hàng (KH lưu ký tại YSVN).

2. Đối với khách hàng tổ chức:

Tổ chức trong nước:

 • GCNĐKDN: 01 bản sao hợp lệ.
 • Giấy bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật (nếu trên GCNĐKDN chưa có thông tin về đại diện pháp luật: 01 bản chính hoặc bản sao hợp lệ.
 • Giấy uỷ quyền ký hợp đồng mở TKGDCK (nếu người ký hợp đồng mở không phải là đại diện theo pháp luật): 01 bản chính hoặc bản sao hợp lệ.
 • Giấy chứng nhận mẫu dấu của tổ chức hoặc bản in mẫu đã đăng ký trên “Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp”: 01 bản sao hợp lệ/ bản in mẫu dấu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người đại diện theo pháp luật/ Người đại diện theo uỷ quyền: 01 bản sao hợp lệ/bản sao (là bản kèm theo bản chính hoặc bản sao công chứng để đối chiếu).

Đối với khách hàng tổ chức:

Tổ chức nước ngoài: – KH mở tài khoản và lưu ký tại YSVN

 • Hồ sơ doanh nghiệp Bản sao hợp lệ giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương do cơ quan quản lý có thẩm quyền nước ngoài cấp:  01 bản sao hợp lệ (công chứng 1 năm) 
 • Chứng nhận đề cử, bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật (công chứng 1 năm) 
 • Bản sao CMND/Hộ chiếu của người đại diện tổ chức:  01 bản sao 
 • HĐ ủy quyền của tổ chức cho nhân viên của tổ chức kèm chức danh (Ủy quyền giao dịch) (nếu có): 01 bản gốc/bản sao hợp lệ 
 • Bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực của người được uỷ quyền giao dịch (nếu có) hoặc giấy tờ thay thế khác:  01 bản sao 
 • Hồ sơ xin cấp tradingcode (Trường hợp khách hàng chưa có trading code): 01 bộ 
 • Mã số giao dịch được cấp bởi VSD (Đối với khách hàng đã có Giấy chứng nhận mã số giao dịch) 01 bản sao 
 • Hồ sơ xin mở IICA tại BIDV (Đối với KH lưu ký tại YSVN) 01 bộ
 • Thông báo của Ngân hàng lưu ký về STK lưu ký (Đối với khách hàng lưu ký tại Ngân hàng): Email / 1 bản sao

– KH mở tài khoản và lưu ký tại Ngân hàng lưu ký

 • Giấy CNĐKDN / Giấy phép thành lập DN: 01 Bản sao  
 • Giấy bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật.
 •  Điều lệ (nếu có): 01 Bản sao; Hoặc Biên bản họp của HĐQT/BGĐ, 
 • Giấy ủy quyền ký hợp đồng mở TKGDCK (Trường hợp người ký hợp đồng mở không phải là đại diện theo pháp luật)
 • CMND/CCCD/Hộ chiếu Người đại diện theo pháp luật/Người đại diện theo ủy quyền: 1 Bản sao
 • Thông báo của Ngân hàng lưu ký về STK lưu ký: Email hoặc bản sao
 • Thông báo hoặc xác nhận đã mở TK IICA tại ngân hàng do Ngân hàng cấp: 1 bản sao
 • Giấy chứng nhận Trading code: 1 bản sao