Trang chủYSwinnerGiao dịch chứng khoánHướng dẫn quản lý lệnh điều kiện trong mua bán chứng khoán

01/03/2023 - 06:06

Hướng dẫn quản lý lệnh điều kiện trong mua bán chứng khoán

Hướng dẫn quản lý lệnh điều kiện trong mua bán chứng khoán

Lệnh điều kiện giúp Quý khách có thể đặt lệnh mua/bán với giá mục tiêu mong muốn khi giá cổ phiếu chạm một mức giá mục tiêu đã định trước.

Lệnh này sẽ giúp Quý khách có thể giảm thiểu các rủi ro và chớp cơ hội mua/bán trước sự biến động bất ngờ của thị trường.

Truy cập: https://yswinner.yuanta.com.vn/#COOManagement

Hoặc ứng dụng di động của YSWinner để đặt lệnh điều kiện.

>> (Link nội bộ) Mở tài khoản giao dịch chứng khoán

Xem trạng thái lệnh điều kiện

Từ menu “Lệnh điều kiện”

→ “Quản lý lệnh điều kiện”

→ Màn hình hiển thị như bên dưới.

Quý khách có thể chọn các điều kiện lọc để xem thông tin các lệnh điều kiện đã đặt

Màn hình Quản lý lệnh đặt có điều kiện
Màn hình Quản lý lệnh đặt có điều kiện

Sửa lệnh điều kiện

Bước 1: Từ màn hình “Quản lý lệnh đặt có điều kiện”

– Chọn dòng lệnh cần sửa

– Bấm “Sửa”

Bước 2: Thực hiện sửa lệnh

– Bấm “Đặt lệnh”

Xác nhận thực hiện lệnh điều kiện sửa
Xác nhận thực hiện lệnh điều kiện sửa

Bước 3: Hiển thị khung xác nhận

– Nhập mã PIN

– Bấm “Xác nhận”

Hủy lệnh điều kiện

Bước 1: Từ màn hình “Quản lý lệnh đặt có điều kiện”

– Chọn dòng lệnh cần hủy

– Bấm “Hủy”

Bước 2: Nhập mã PIN

– Bấm “Xác nhận

Danh sách lệnh điều kiện đang chờ Hủy
Danh sách lệnh điều kiện đang chờ Hủy

Hướng dẫn chuyển tiền YSWinner không bị lộ danh tính