22/02/2023 - 01:45

Tra cứu thông tin quyền

Tra cứu thông tin quyền
 • Web

  • Để truy cập màn hình “Tra cứu thông tin quyền”, quý khách rê chuột vào mục “Giao dịch chứng khoán”, sau đó chọn “Tra cứu thông tin quyền”

  • Sau đó hệ thống sẽ hiển thị cho quý khách màn hình “Tra cứu thông tin quyền”

  • Tại đây, quý khách tiến hành nhập mã chứng khoán cần tra cứu tại ô “Hãy nhập mã chứng khoán” và chọn loại quyền cần tra cứu

  Mobile

  • Để truy cập màn hình “Thông tin quyền”, quý khách nhấn chọn mục “Dịch vụ”, sau đó chọn “Thông tin quyền”

  • Sau đó hệ thống sẽ hiển thị cho quý khách màn hình “Tra cứu thông tin quyền”

  • Tại đây, quý khách tiến hành nhập mã chứng khoán cần tra cứu tại ô “Hãy nhập mã chứng khoán” và chọn loại quyền cần tra cứu