22/02/2023 - 01:54

Sao kê giao dịch

Sao kê giao dịch

Web

  • Để truy cập màn hình “Sao kê giao dịch”, quý khách chỉ cần rê chuột vào mục “Quản lý tài sản” tại menu chính và nhấn chọn mục “Sao kê giao dịch”

  • Sau khi nhấn chọn mục “Sao kê giao dịch” hệ thống sẽ mở màn hình và hiển thị lên cho quý khách

  • Tại đây quý khách có thể tra cứu sao kê giao dịch theo từng tiểu khoản trong khoảng thời gian cố định bằng cách nhấn chọn tiểu khoản cần tra cứu và chọn khoảng thời gian cần tra cứu
  • Để tra cứu lại thông tin, quý khách chỉ cần nhấn vào nút “Tra cứu lại” hệ thống sẽ tự động tra cứu lại thông tin sao kê giao dịch và hiển thị lên màn hình cho quý khách
  • Để trích xuất dữ liệu ra file, quý khách chỉ cần nhấn chọn vào nút “Trích xuất dữ liệu”, hệ thống sẽ trích xuất dữ liệu ra file excel cho quý khách. Lưu ý: khi nhấn trích xuất dữ liệu ở mục nào thì mục đó sẽ trích xuất (không trích xuất tất cả dữ liệu ở các mục khác)

Mobile

  • Để truy cập màn hình “Liệt kê giao dịch”, quý khách nhấn chọn mục “Dịch vụ”, sau đó chọn “Liệt kê giao dịch”

  • Sau khi nhấn chọn mục “Liệt kê giao dịch” hệ thống sẽ mở màn hình và hiển thị lên cho quý khách

  • Tại đây quý khách có thể tra cứu sao kê giao dịch theo từng tiểu khoản trong khoảng thời gian cố định bằng cách nhấn chọn tiểu khoản cần tra cứu và chọn khoảng thời gian cần tra cứu
  • Quý khách đồng thời có thể chọn loại giao dịch để phân loại giữa giao dịch tiền và giao dịch chứng khoán