16/03/2023 - 08:40

Tin tức – sự kiện

Tin tức – sự kiện

Web

  • Để vào màn hình “Tin tức – sự kiện” người dùng cần rê chuột vào mục “Phân tích thị trường” trên menu chính và chọn “Tin tức – sự kiện”

    • Hệ thống sẽ chuyển đến màn hình “Tin tức – sự kiện”. Tại đây, quý khách có thể tra cứu tin tức, sự kiện mới nhất liên quan đến mã cổ phiếu.

Mobile

  • Để xem “Tin tức – sự kiện”, quý khách vào mục “Tin tức” để xem tin tức – sự kiện. Tại đây, quý khách có thể tra cứu tin tức, sự kiện mới nhất liên quan đến mã cổ phiếu.