22/02/2023 - 01:57

Tư vấn

Tư vấn

Web

  • Để truy cập màn hình Tư vấn, khách hàng có thể thao tác như mở các màn hình khác và nhấn chọn “Tư vấn” ở mục Tiện ích khác

  • Sau khi nhấn chọn, hệ thống sẽ mở lên màn hình Tư vấn cho khách hàng điền các thông tin cần thiết để gửi yêu cầu tư vấn. Tại đây khách hàng có thể yêu cầu sắp xếp lịch hẹn hoặc gửi báo cáo yêu cầu tùy theo nhu cầu của khách hàng.