Trang chủYSfutureHướng dẫn Đăng nhập Hệ thống YSfuture

01/03/2023 - 07:01

Hướng dẫn Đăng nhập Hệ thống YSfuture

Hướng dẫn Đăng nhập Hệ thống YSfuture

Dành cho Phiên bản Web

Bước 1: Truy nhập vào đường link webtrade https://ysfuture.vn

Nhập thông tin:

 • Tên đăng nhập: Tài khoản ký quỹ của khách hàng
 • Mật khẩu đăng nhập: Mật khẩu đăng nhập của khách hàng.
 • Con mắt hiện thị tường minh mật khẩu
 • Sau khi nhập đủ Tên đăng nhập và Mật khẩu, nhấn Enter hoặc Click nút ‘Đăng nhập’

Giao diện màn hình chính:

Sau khi đăng nhập thành công, giao diện hiển thị màn hình chính sau:

Giao diện gồm 5 thành phần chính:

 • Khung thông tin chung:

 • Khung đồ thị kĩ thuật:

 • Khung thông tin thị trường (giá khớp lệnh, dư mua/bán):

 • Khung thông tin vị thế và số lệnh:

 • Khung đặt lệnh:

 

Dành cho phiên bản mobile

Bước 1: Khách hàng mở app YSfuture

Bước 2: Nhập thông tin tài khoản:

Bước 3: Bấm “Đăng nhập”.

Bước 4: Hiển thị màn hình xác thực PIN/OTP:

 • Đối với Pin Tĩnh:

 • Đối với Pin Động/OTP: