22/02/2023 - 01:39

Danh mục chứng quyền

Danh mục chứng quyền

Web

  • Để xem các mã chứng quyền, quý khách chỉ cần rê chuột vào menu của Bảng giá trực tuyến và nhấp chọn “Chứng quyền”

Mobile

  • Để xem các mã chứng quyền, quý khách vui lòng chọn mục Thị trường, nhấn chọn “VN index”

  • Tiếp đến, quý khách kéo xuống bên dưới để xem bảng giá chứng quyền