20/03/2023 - 07:24

Đăng nhập

Đăng nhập

BƯỚC 1: Tại màn hình chính của ứng dụng YSinvest, vui lòng nhập Số tài khoản và Mật khẩu.

BƯỚC 2: Nhấn Đăng nhập >> Truy cập vào ứng dụng YSinvest.

BƯỚC 3: Quý khách có thể chọn Lưu số tài khoản và Lưu mật khẩu để lưu trữ thông tin trên ứng dụng, hệ thống sẽ tự động truy cập vào tài khoản của quý khách cho lần đăng nhập kế tiếp.