20/03/2023 - 06:43

Lịch sử lệnh

Lịch sử lệnh

Tại thẻ Giao dịch >> Khách hàng chọn tab Lịch sử lệnh để theo dõi >> Nhấn chọn các tiêu chí để lọc ra danh sách lệnh cần tìm

HOẶC thiết lập bộ cài đặt để sàng lọc các lệnh theo thời gian và kênh đặt lệnh mà khách hàng muốn.