Trang chủYSwinnerGiao dịch tiềnHướng dẫn chuyển tiền trên YSwinner (Phiên bản web)

01/03/2023 - 06:08

Hướng dẫn chuyển tiền trên YSwinner (Phiên bản web)

Hướng dẫn chuyển tiền trên YSwinner (Phiên bản web)

Nội dung chính bao gồm Chuyển tiền, Rút tiền bằng CMND, Chuyển khoản sang ngân hàng, Rút tiền bằng EE (chỉ sử dụng cho tài khoản 6) , Chuyển tiền phái sinh và Lịch sử chuyển tiền.

  • Xem ngay video hướng dẫn tại đây

Dành cho phiên bản web

Chuyển tiền

Để chuyển tiền, trong menu “Tiện ích”, Quý khách chọn “Chuyển tiền”

menu-tien-ich-chuyen-tien-chung-khoan

Màn hình Chuyển tiền sẽ xuất hiện, có 4 loại chuyển tiền:

  • Chuyển tiền để thanh toán,
  • Rút tiền bằng CMND,
  • Chuyển khoản sang ngân hàng
  • Chuyển tiền Phái sinh

cac-loai-chuyen-tien-tren-yswinner

1. Chuyển tiền để thanh toán

Bước 1: Ở chức năng chuyển tiền. Khách hàng chọn loại “Chuyển tiền để thanh toán”.  Nhập số tiền  và nội dung cần chuyển  → Bấm “Xác nhận”.

Bước 2: Chuyển sang màn hình xác nhận. Khách hàng nhập mã PIN và xác thực hình ảnh. Bấm “Xác nhận”

Bước 3: Màn hình thông báo chuyển khoản thành công.

thong-bao-nhan-chuyen-tien-thanh-cong

2. Rút tiền bằng CMND

Bước 1: Ở chức năng chuyển tiền. Khách hàng chọn loại “Rút tiền bằng CMND.

Bước 2: Chọn ngân hàng , chi nhánh , nhập lại chi nhánh → Nhập số tiền  → Bấm “Xác nhận”

Bước 3: Chuyển sang màn hình xác nhận, nhập mã PIN → xác thực hình ảnh → Xác nhận

 

Bước 4: Hiển thị thông báo chuyển tiền thành công

thong-bao-rut-tien-bang-cmnd-thanh-cong

3. Chuyển khoản sang ngân hàng

Bước 1: Chọn tab “Chuyển khoản sang ngân hàng”. Màn hình hiển thị form yêu cầu chuyển khoản.

Bước 2: Khách hàng nhập số tiền

Bước 3: Khách hàng nhập mã PIN và xác thực hình ảnh. Bấm “Xác nhận”

Bước 4: Màn hình thông báo chuyển khoản thành công

5. Chuyển tiền Phái sinh

Bước 1: Quý khách truy cập “Tiện ích” -> chọn Chuyển Tiền -> Chọn ô Chuyển tiền Phái sinh, màn hình khung yêu cầu sẽ hiện ra

Bước 2: Quý khách nhập vào số tiền

Bước 3: Quý khách nhập vào mã PIN và mã xác thực hình ảnh và bấm Xác nhận để hoàn tất chuyển tiền

Trạng thái Chuyển tiền

Để xem trạng thái chuyển tiền, Quý khách thực hiện theo thao tác sau:

Bước 1: Từ màn hình chức năng chuyển tiền → Chọn tab “Trạng thái”.

Lịch sử Chuyển tiền

Để xem lịch sử chuyển tiền, Quý khách thực hiện theo thao tác sau:

Bước 1: Từ màn hình chức năng chuyển tiền → Chọn tab “Lịch sử”. Màn hình hiển thị:

Bước 2: Khách hàng có thể tải bản in bằng cách bấm vào icon

Bước 3: Khách hàng có thể xuất file excel dữ liệu lịch sử chuyển tiền bằng cách bấm vào icon

Để tìm hiểu thêm thông tin và tìm hiểu thêm kiến thức chứng khoán, nhà đầu tư có thể gia nhập hệ sinh thái hiện có của chúng tôi tại:

Chúc Quý nhà đầu tư có một ngày giao dịch thành công !