22/02/2023 - 01:58

Cấu hình hệ thống

Cấu hình hệ thống

Web

  • Để truy cập màn hình “Cấu hình hệ thống” quý khách cần rê chuột vào mục “Tiện ích khác” trên menu chính và chọn “Cấu hình hệ thống”

  • Màn hình “Cấu hình hệ thống” sẽ được mở lên và hiển thị cho quý khách

  • Tại đây, quý khách có thể cấu hình các thông số cần thiết đối với hệ thống đồng thời cũng có thể cấu hình phím tắt để mở các chức năng bằng cách nhấn vào mục “Cấu hình phím tắt”
  • Một màn hình “Cấu hình phím tắt” sẽ mở lên cho quý khách tùy ý cấu hình

  • Sau khi cấu hình xong, quý khách nhấn vào nút “Cập nhật” để lưu các cấu hình, để quay lại màn hình “Cấu hình hệ thống” quý khách nhấn vào “Quay lại trước”
  • Tương tự với màn hình Cấu hình phím tắt khách hàng có thể chọn vào “Đăng ký nhận thông báo hệ thống” để cấu hình nhận các thông báo liên quan đến hệ thống

Mobile

  • Để truy cập màn hình “Cài đặt ứng dụng”, quý khách nhấn chọn mục “Dịch vụ”, sau đó chọn “Cài đặt ứng dụng”

  • Tại đây quý khách có thể thay đổi giao diện ứng dụng, cài đặt ngôn ngữ hiển thị của ứng dụng, thiết lập các đơn vị giá tương ứng, cấu hình thông báo, thiết lập thời gian giữ kết nối.