Trang chủKiến thức đầu tư

02. Chứng khoán cơ sở4

Tổng quan thị trường chứng khoán
Thị trường chứng khoán Khái niệm: Thị trường chứng khoán là một thị trường mà ở đó người ta mua...
Chứng khoán
Chứng khoán là gì? (Theo Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH 1)  Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và...
Cổ phiếu
Cổ phiếu là gì? Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người...
Phương thức khớp lệnh
Trong đầu tư chứng khoán việc việc nắm rõ các phương thức khớp lệnh là điều quan trọng mà các...

03. Chứng khoán phái sinh4

Giới thiệu về Chứng Khoán Phái Sinh
Khái niệm Chứng khoán phái sinh là công cụ tài chính mà giá trị của nó phụ thuộc vào giá...
Hướng dẫn mở Tài khoản Giao dịch Phái sinh tại Yuanta Việt Nam
Khách hàng muốn đầu tư chứng khoán phái sinh tại YSVN thì cần có tài khoản giao dịch phái sinh...
Điều Kiện, Điều Khoản Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh
YSVN trân trọng Thông báo đến Quý Khách Hàng Điều Kiện Và Điều Khoản Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh...
Hướng dẫn Giao dịch tiền Chứng khoán Phái sinh tại Yuanta Việt Nam
Dành cho khách hàng trong nước tại Yuanta Việt Nam          I.   Hướng dẫn Nộp/Chuyển khoản vào tài khoản giao...