Trang chủChứng khoán phái sinhChính sách Phí và Ký quỹ Giao dịch

02/03/2023 - 07:18

Chính sách Phí và Ký quỹ Giao dịch

Chính sách Phí và Ký quỹ Giao dịch

Phí giao dịch

Phí giao dịch là khoản phí mà YSVN thu của khách hàng khi thực hiện giao dịch thành công tại YSVN, phí này không bao gồm các khoản phí, thuế khác mà khách hàng phải trả theo quy định của Pháp luật.

Tham khảo Biểu phí Dịch vụ cập nhật tại đây

Chú ý: Tổng số lượng hợp đồng tính trên số lượng hợp đồng trong 01 ngày giao dịch.

Ký quỹ ban đầu (IM)

  • Khách hàng chưa được xác thực: Chưa được mở tài khoản phái sinh.
  • Khách hàng mở tài khoản phái sinh và được xác thực toàn phần: Tỷ lệ ký quỹ ban đầu (IM) là 17%.
  • Khách hàng mở tài khoản phái sinh và được xác thực một phần: Tỷ lệ ký quỹ ban đầu (IM) là 18%.

Giới hạn vị thế

Loại Khách hàngGiới hạn vị thế (hợp đồng)
Cá nhân5.000
Tổ chức10.000
Nhà đầu tư chuyên nghiệp20.000