Trang chủYSwinnerTiện íchHiển thị rổ Margin Group cho từng Khách Hàng

01/03/2023 - 06:15

Hiển thị rổ Margin Group cho từng Khách Hàng

Hiển thị rổ Margin Group cho từng Khách Hàng

Dành cho phiên bản web

Khách hàng đặt lệnh mua/bán trên YSwinner sẽ hiển thị tỷ lệ ký quỹ tương ứng cho từng rổ Margin mà Khách hàng đang được hỗ trợ hiện tại.

Có thể xem các mã CK, tỷ lệ ký quỹ và có thể đặt lệnh trực tiếp trên màn hình rổ CK.

Có thể lọc các mã CK trong rổ và lọc theo tỉ lệ mà KH muốn.

Hướng dẫn xem Rổ Margin:

  • Bước 1: Cài đặt tài khoản ký quỹ làm tài khoản mặc định

  • Bước 2: Nhấn Rổ CK để xem rổ Margin hiện tại

Dành cho phiên bản mobile

Vào Bảng giá → Hiện Danh mục CK hỗ trợ