Trang chủYSfuture

01. YSfuture20

Hướng dẫn xác thực trên hệ thống YSfuture
Hướng dẫn Đăng nhập Hệ thống YSfuture Hướng dẫn khôi phục Mật khẩu Hướng dẫn sử dụng xác thực OTP...
Hướng dẫn Đăng nhập Hệ thống YSfuture
Hướng dẫn khôi phục Mật khẩu
Dành cho phiên bản Mobile Dành cho phiên bản Web
Hướng dẫn sử dụng xác thực OTP YSfuture
Dành cho phiên bản Mobile Dành cho phiên bản Web
Hướng dẫn cài đặt ứng dụng YSfuture
Đối với thiết bị iPhone/iPad Khách hàng mở Appstore → Gõ từ khóa tìm kiếm “YSfuture” → Tiến hành cài...
Hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản giao dịch phái sinh
Dành cho phiên bản Web Nộp tiền vào tài khoản giao dịch phái sinh Trên thanh Menu nhấn chọn “Tiện...
Hướng dẫn xem chi tiết Thông tin tài khoản
Dành cho phiên bản Web Để hiển thị thông tin tài khoản: Chi tiết bảng thông tin tài khoản: Màn...
Hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản ký quỹ (VSD)
Dành cho phiên bản Web Thông tin giao dịch Bước 1: Trên thanh Menu nhấn chọn “Tiện ích” => “Nộp...
Hướng dẫn rút tiền từ tài khoản ký quỹ (VSD)
Dành cho phiên bản Web Thông tin giao dịch Trên thanh Menu nhấn chọn “Tiện ích” => “Rút tiền vào...
Hướng dẫn sử dụng tiện ích ‘Xác nhận lệnh’
Dành cho phiên bản web: Thông tin giao dịch Trên thanh Menu nhấn chọn “Tiện ích” => “Xác nhận lệnh”...
Hướng dẫn đặt lệnh giới hạn và lệnh thị trường
Hướng dẫn đặt lệnh Giới hạn Dành cho phiên bản Web Bước 1: Nhập giá, số lượng Bước 2: Nhấn...
Hướng dẫn xem thông tin vị thế và sổ lệnh
Dành cho phiên bản web Khung thông tin vị thế bao gồm các cửa sổ nhằm hiển thị đầy đủ...
Hướng dẫn hủy lệnh và sửa lệnh chờ
Dành cho phiên bản web 1. Hủy lệnh Khách hàng có thể hủy 1 lệnh hoặc hủy tất cả các...
Khung đồ thị kỹ thuật và Khung thông tin thị trường
Khung đồ thị kỹ thuật Khung đồ thị cho phép Khách hàng quan sát được thị trường và có thể...
Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện (Lệnh Stop Up và Lệnh Stop Down)
Lệnh Stop Up Khái niệm Lệnh Stop up được sử dụng khi thị trường có xu thế tăng, lệnh được...
Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện (Lệnh Trailing Buy và Lệnh Trailing Sell)
Lệnh Trailing Buy (Lệnh Mua xu hướng) Khái niệm Là lệnh Mua xu hướng với giá Mua bám sát xu...
Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện (Lệnh OCO)
Khái niệm Là lệnh kết hợp giữa một lệnh dừng lỗ (Stop Up hoặc Stop Down) và một lệnh giới...
Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện (Lệnh Bull&Bear)
Khái niệm Là lệnh kết hợp giữa các lệnh sau: Lệnh giới hạn (a) Buy/Sell: dùng để mở mới vị...
Hướng dẫn xem thông tin số dư tài khoản
Dành cho phiên bản web 1. Tổng hợp tài khoản Mô tả: Màn hình “Tổng hợp tài khoản” là màn...
Hướng dẫn sử dụng Mẫu chỉ báo YSVN_Trendfollowing
“YSVN_TRENDFOLLOWING” chính là tên gọi của mẫu chỉ báo được phát triển và xây dựng bởi đội ngũ Nghiên cứu...