Trang chủChứng khoán phái sinhKIẾN THỨC VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

23/03/2023 - 02:29

KIẾN THỨC VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

KIẾN THỨC VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

Hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai là thỏa thuận pháp lý giữa hai bên tham gia về việc mua và bán lại một loại tài sản tại một thời điểm nhất định trong tương lai với mức giá được xác định trước tại ngày thực hiện giao dịch được chuẩn hóa, niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.  

Tại thị trường Việt Nam, trong giai đoạn đầu để từng bước giúp nhà đầu tư làm quen với công cụ đầu tư mới, thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam giao dịch 02 loại hợp đồng tương lai gồm:  

  • Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 
Mô tảHợp đồng tương lai VN30
Tên hợp đồngHợp đồng tương lai chỉ số VN30
Mã hợp đồngVN30F (Ví dụ: VN30F1M, VN30F1Q,…)
Tài sản cơ sởChỉ số VN30
Hệ số nhân100.000 đồng
Quy mô hợp đồng100.000 đồng * điểm chỉ số cơ sở VN30
Tháng đáo hạnTháng hiện tại, tháng kế tiếp, hai tháng cuối 02 quý tiếp theo

Ví dụ: hiện tại là tháng 02/2023. Các tháng đáo hạn là tháng 02/2023, 03/2023, 06/2023 và 09/2023

Phương thức giao dịchPhương thức khớp lệnh & thỏa thuận
Thời gian giao dịchPhiên ATO: 8h45’ – 9h00’

Phiên liên tục sáng: 9h00’ – 11h30’

Phiên liên tục chiều: 13h00’ – 14h30’

Phiên ATC: 14h30’ – 14h45’

Biên độ giao động giá± 7%
Bước giá1 điểm chỉ số (tương đương 100.000 đồng)
Đơn vị giao dịch01 Hợp đồng
KLGD tối thiểu01 Hợp đồng
Ngày GD cuối cùngNgày Thứ Năm thứ ba trong tháng đáo hạn, trường hợp trùng ngày nghỉ sẽ được điều chỉnh lên ngày giao dịch liền trước đó.
Ngày thanh toán cuối cùngNgày làm việc liền sau ngày giao dịch cuối cùng
Phương thức thanh toánThanh toán bằng tiền
Phương pháp xác định giá thanh toán cuối cùngGiá trị đóng cửa của chỉ số cơ sở tại ngày giao dịch cuối cùng của Hợp đồng tương lai.
Giá tham chiếuGiá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước hoặc giá lý thuyết (trong ngày giao dịch đầu tiên)
Giới hạn vị thếCá nhân: 5000 hợp đồng

Tổ chức: 10000 hợp đồng

  • Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ

HĐTL trái phiếu chính phủ là loại hợp đồng tương lai có tài sản cơ sở là một trái phiếu chính phủ. Tương tự như các loại hợp đồng tương lai khác, hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ được giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán tập trung với những điều khoản chuẩn hóa. Các yếu tố chuẩn hóa chính của HĐTL trái phiếu chính phủ đang được giao dịch như sau:

Điều khoảnHĐTL trái phiếu chính phủ 05 nămHĐTL trái phiếu chính phủ 10 năm
Mã hợp đồng

Theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tài sản cơ sởTrái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm, mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất danh nghĩa 5%/năm, trả lãi định kỳ cuối kỳ 12 tháng/lần, trả gốc một lần khi đáo hạnTrái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm, mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất danh nghĩa 5%/năm, trả lãi định kỳ cuối kỳ 12 tháng/lần, trả gốc một lần khi đáo hạn
Quy mô hợp đồng

1.000.000.000 đồng

Tháng đáo hạn

03 tháng cuối 03 quý gần nhất

Ngày đáo hạnNgày 15 của tháng đáo hạn hoặc ngày giao dịch liền trước nếu ngày 15 là ngày nghỉNgày 25 của tháng đáo hạn hoặc ngày giao dịch liền trước nếu ngày 25 là ngày nghỉ
Giá thanh toán cuối cùng

Giá thanh toán cuối ngày tại ngày giao dịch cuối cùng

Phương thức thanh toán

Chuyển giao vật chất

Điểm khác biệt nhất giữa HĐTL chỉ số VN30 và HĐTL trái phiếu chính phủ nằm ở phương thức thanh toán khi hợp đồng đáo hạn. HĐTL trái phiếu chính phủ sử dụng phương pháp chuyển giao vật chất còn HĐTL chỉ số VN30 thanh toán bằng tiền. Người bán lựa chọn và chuyển giao trái phiếu trong rổ trái phiếu giao hàng để thực hiện nghĩa vụ thanh toán trái phiếu cho người mua. Ngược lại, người mua thanh toán tiền khi nhận được trái phiếu tại ngày thanh toán cuối cùng.