Trang chủYSfutureHướng dẫn đặt lệnh điều kiện (Lệnh Stop Up và Lệnh Stop Down)

01/03/2023 - 07:12

Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện (Lệnh Stop Up và Lệnh Stop Down)

Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện (Lệnh Stop Up và Lệnh Stop Down)

Lệnh Stop Up

Khái niệm

Lệnh Stop up được sử dụng khi thị trường có xu thế tăng, lệnh được kích hoạt đẩy vào Sở giao dịch khi giá khớp lệnh gần nhất ≥ giá dừng (Stop price).

 • Giá dừng (Stop price):  là mức giá do người sử dụng thiết lập
 • Giá giới hạn (Limit price): là giá đặt của lệnh khi lệnh đã kích hoạt để đẩy vào Sở giao dịch. Đây chính là giá đặt của lệnh giới hạn (LO)

Mục đích của lệnh

 • Bán chốt lãi tự động khi nhà đầu tư đang nắm giữ vị thế Long
 • Mua dừng lỗ tự động khi nhà đầu tư đang nắm giữ vị thế Short
 • Mở mới vị thế Long hoặc Short

Ví dụ

Lệnh điều kiện Stop up Bán chốt lãi tự động khi nhà đầu tư nắm giữ vị thế Long

Nhà đầu tư đang nắm giữ vị thế Mua 1 HĐLT mã VN30F1808 tại mức giá vốn = 910 = giá thị trường. Nhà đầu tư nhận thấy thị trường đang có xu hướng tăng và cần chốt lãi khi thị trường đạt 921 nên đặt 1 lệnh điều kiện Stop up: Bán 1 HĐTL VN30F1808 với giá 920 và giá kích hoạt là 921, giá thị trường biến đổi như sau:

Thời điểm12345
Giá thị trường910912909918921
Giá stop921921921921921
Giá limit920920920920920

Như vậy, đến thời điểm thứ 5 khi giá thị trường = giá stop thì lệnh Bán LO: 1 HĐTL VN30F1808 – giá 920 sẽ được kích hoạt và đẩy vào sàn giao dịch.

Điều kiện ràng buộc

 • Thời điểm đặt lệnh Stop Up không kiểm tra điều kiện (KL Mua/Bán tối đa, …)
 • Kiểm tra Giá stop phải lớn hơn giá thị trường ở thời điểm đặt lệnh, thỏa mãn điều kiện về bước giá, trần/sàn
 • Lệnh dừng được đặt trong tất cả các phiên, loại lệnh LO
 • Lệnh mới đặt ở trạng thái “Chờ kích hoạt”

Các bước đặt lệnh

a. Dành cho phiên bản web

Bước 1: Chọn lệnh “Stop up” từ combobox

Bước 2: Nhập các thông tin lệnh: Mã HĐ, Mua/Bán, Giá stop, Giá limit, Số lượng

Tên trườngMô tả chi tiết
Lệnh điều kiệnStop up
Mua/BánChọn Vùng đặt lệnh Mua hoặc Bán:

 • Vùng hiển thị nút Mua màu xanh là vùng Mua
 • Vùng hiện thị nút Bán màu hồng là vùng Bán
Giá stopNhập giá dừng, tuân theo quy định về giá, bước giá.

Giá Stop phải lớn hơn giá khớp lệnh gần nhất tại thời điểm đặt lệnh

Giá limitNhập giá giới hạn, tuân theo quy định về giá, bước giá
Số lượngKhối lượng đặt lệnh

Bước 3: Xác nhận lệnh

 • Nhấn nút “Xác nhận bán” để xác nhận đặt lệnh.

 • Nhập mã PIN để xác thực giao dịch, nếu khách hàng chưa thực hiện xác thực PIN đặt lệnh trước đó.
 • Bấm nút “Xác nhận” để hoàn tất việc đặt lệnh, lệnh đặt thành công hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Đã gửi yêu cầu. Xin vui lòng kiểm tra lại sổ lệnh điều kiện!”. Khách hàng có thể vào tab “Lệnh điều kiện” để kiểm tra chi tiết lệnh đặt
b. Dành cho phiên bản mobile

Bước 1: Chọn lệnh “Stop up”

Bước 2: Nhập các thông tin lệnh: Mã HĐ, Mua/Bán, Giá stop, Giá limit, Số lượng

Tên trườngMô tả chi tiết
Lệnh điều kiệnStop up
Mua/BánChọn Vùng đặt lệnh Mua hoặc Bán:

 • Vùng hiển thị nút Mua màu xanh là vùng Mua
 • Vùng hiện thị nút Bán màu hồng là vùng Bán
Giá stopNhập giá dừng, tuân theo quy định về giá, bước giá.

Giá Stop phải lớn hơn giá khớp lệnh gần nhất tại thời điểm đặt lệnh

Giá limitNhập giá giới hạn, tuân theo quy định về giá, bước giá
Số lượngKhối lượng đặt lệnh

Bước 3:

Nhấn nút “Mua”/“Bán” để đặt lệnh → Hiển thị thông báo “Đặt lệnh thành công”

 

Lệnh Stop Down

Khái niệm

Lệnh Stop Down được sử dụng khi thị trường có xu thế giảm, lệnh được kích hoạt đẩy vào Sở giao dịch khi giá khớp lệnh gần nhất ≤ giá dừng (Stop price).

Giá dừng (Stop price):  là mức giá do người sử dụng thiết lập

Giá giới hạn (Limit price): là giá đặt của lệnh khi lệnh đã kích hoạt để đẩy vào Sở giao dịch. Đây chính là giá đặt của lệnh giới hạn (LO)

Mục đích của lệnh

 • Mua chốt lãi tự động khi nhà đầu tư đang nắm giữ vị thế Short
 • Bán dừng lỗ tự động khi nhà đầu tư đang nắm giữ vị thế Long
 • Mở mới vị thế Long hoặc Short khi giá thị trường < giá dừng (stop price)

Ví dụ

Lệnh điều kiện Stop Down Mua chốt lãi tự động khi nhà đầu tư nắm giữ vị thế Short

Nhà đầu tư đang nắm giữ vị thế Short 1 HĐLT mã VN30F1808 tại mức giá vốn = 910 = giá thị trường. Nhà đầu tư nhận thấy thị trường đang có xu hướng giảm và cần chốt lãi khi thị trường đạt 900 nên đặt 1 lệnh điều kiện Stop Down: Mua 1 HĐTL VN30F1808 với giá 901 và giá kích hoạt là 900, giá thị trường biến đổi như sau:

Thời điểm12345
Giá thị trường910918920910900
Giá stop900900900900900
Giá limit901901901901901

Như vậy, đến thời điểm thứ 5 khi giá thị trường = giá dừng thì lệnh Mua LO: 1 HĐTL VN30F1808 – giá 901 sẽ được kích hoạt và đẩy vào sàn giao dịch.

Điều kiện ràng buộc

 • Thời điểm đặt lệnh dừng không kiểm tra điều kiện (KL Mua/Bán tối đa)
 • Kiểm tra giá dừng phải nhỏ hơn hoặc bằng giá thị trường ở thời điểm đặt lệnh, thỏa mãn điều kiện về bước giá, trần/sàn
 • Lệnh dừng được đặt trong tất cả các phiên, loại lệnh LO
 • Lệnh mới đặt ở trạng thái “Chưa kích hoạt”

Các bước đặt lệnh

a. Dành cho phiên bản web

Bước 1: Chọn lệnh “Stop down”

Bước 2: Nhập các thông tin lệnh: Mã HĐ, Giá stop, Giá limit, Số lượng

 • Lưu ý: Giá stop để kích hoạt lệnh phải nhỏ hơn giá thị trường tại thời điểm đặt lệnh
Tên trườngMô tả chi tiết
Lệnh điều kiệnStop down
Mua/BánChọn Vùng đặt lệnh Mua hoặc Bán:

 • Vùng hiển thị nút Mua màu xanh là vùng Mua
 • Vùng hiện thị nút Bán màu hồng là vùng Bán
Giá stopNhập giá dừng, tuân theo quy định về giá, bước giá.

Giá Stop phải lớn hơn giá khớp lệnh gần nhất tại thời điểm đặt lệnh

Giá limitNhập giá giới hạn, tuân theo quy định về giá, bước giá
Số lượngKhối lượng đặt lệnh

Bước 3: Xác nhận lệnh

 • Nhấn nút “Xác nhận mua” để xác nhận đặt lệnh.

 • Nhập mã PIN để xác thực giao dịch, nếu khách hàng chưa thực hiện xác thực PIN đặt lệnh trước đó. Bấm nút “Xác nhận” để hoàn tất việc đặt lệnh, đặt lệnh thành công hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Đã gửi yêu cầu. Xin vui lòng kiểm tra lại sổ lệnh điều kiện!”. Khách hàng có thể vào tab “Lệnh điều kiện” để kiểm tra chi tiết lệnh đặt.

b. Dành cho phiên bản mobile

Bước 1: Chọn lệnh “Stop down”

Bước 2: Nhập các thông tin lệnh: Mã HĐ, Giá stop, Giá limit, Số lượng

 • Lưu ý: Giá stop để kích hoạt lệnh phải nhỏ hơn giá thị trường tại thời điểm đặt lệnh
Tên trườngMô tả chi tiết
Lệnh điều kiệnStop down
Mua/BánChọn Vùng đặt lệnh Mua hoặc Bán:

 • Vùng hiển thị nút Mua màu xanh là vùng Mua
 • Vùng hiện thị nút Bán màu hồng là vùng Bán
Giá stopNhập giá dừng, tuân theo quy định về giá, bước giá.

Giá Stop phải lớn hơn giá khớp lệnh gần nhất tại thời điểm đặt lệnh

Giá limitNhập giá giới hạn, tuân theo quy định về giá, bước giá
Số lượngKhối lượng đặt lệnh

Bước 3: Nhấn nút “Mua”/”Bán” để đặt lệnh → Hiển thị thông báo “Đặt lệnh thành công”