Trang chủYSfutureHướng dẫn nộp tiền vào tài khoản ký quỹ (VSD)

01/03/2023 - 07:05

Hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản ký quỹ (VSD)

Hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản ký quỹ (VSD)

Dành cho phiên bản Web

Thông tin giao dịch

Bước 1: Trên thanh Menu nhấn chọn “Tiện ích” => “Nộp tiền vào TKKQ (VSD)”:

Mô tả: Khách hàng yêu cầu nộp ký quỹ yêu cầu / duy trì bằng tiền vào tài khoản ký quỹ do CCP quản lý.

Bước 2. Nhập số tiền nộp.

Lưu ý: số tiền nộp phải nhỏ hơn hoặc bằng số tiền có thể dùng.

Bước 3. Chọn kiểu phí là: “ Phí trong ” hoặc “ Phí ngoài ”

Bước 4. Xác nhận thông tin nộp tiền

Bước 5. Nhập mật khẩu giao dịch. Tích vào nút “Lưu” nếu khách hàng muốn lưu lại mật khẩu giao dịch cho các giao dịch sau.

Bước 6: Hoàn tất thực hiện giao dịch nộp tiền

Bước 7:

Lịch sử giao dịch

Mô tả: Màn hình “Lịch sử giao dịch” cho phép khách hàng tra cứu lịch sử nộp tiền mà khách hàng đã thực hiện.

Bước 1: Nhập các thông tin sau:

  • Từ ngày
  • Đến ngày
  • Trạng thái

Bước 2: Click nút Tìm kiếm  để hiển thị thông tin tra cứu.

Bước 3: Click vào nút Excel để kết xuất ra file Excel.

Dành cho phiên bản Mobile

Hiển thị màn hình nộp tiền vào tài khoản ký quỹ:

Mô tả: Khách hàng yêu cầu nộp ký quỹ yêu cầu / duy trì bằng tiền vào tài khoản ký quỹ do CCP quản lý.

Bước 1. Chọn TK giao dịch cần nộp tiền.

Bước 2. Nhập Số tiền nộp.

Lưu ý: Số tiền nộp phải nhỏ hơn hoặc bằng số tiền có thể dùng.

Bước 3. Chọn kiểu phí là : “ Phí trong ” hoặc “ Phí ngoài ”

Bước 4.

Bước 5.