Trang chủChứng khoán phái sinhCHỨNG QUYỀN CÓ ĐẢM BẢO

23/03/2023 - 02:26

CHỨNG QUYỀN CÓ ĐẢM BẢO

CHỨNG QUYỀN CÓ ĐẢM BẢO

Chứng quyền có đảm bảo (Covered warrant)

Chứng quyền có bảo đảm là một loại chứng khoán phái sinh (CKPS) có tài sản đảm bảo, do công ty chứng khoán phát hành và được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán. Người mua chứng quyền có quyền (nhưng không bắt buộc) mua hoặc bán một chứng khoán cơ sở ở một thời điểm cụ thể trong tương lai với mức giá đã xác định trước. Về bản chất thì chứng quyền chính là một loại hợp đồng quyền chọn (option).

Chứng quyền có 2 loại là chứng quyền mua và chứng quyền bán. Tuy nhiên theo quy định hiện tại thì các Công ty chứng khoán chỉ phép được phép phát hành Chứng quyền mua.

Ví dụ: Ngày 01/02/2023, nhà đầu tư dự đoán giá cổ phiếu HPG sẽ có xu hướng tăng trong hai tháng tới. Lúc này NĐT mua 1,000 Chứng quyền (CW) trên cổ phiếu HPG với các thông số sau:

  •  Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1
  •  Ngày đáo hạn: 01/04/2023
  •  Giá thực hiện 23,200 đồng
  •  Giá chứng quyền: 1,500 đồng/CW
  •  Gía HPG hiện tại: 23,000

Vậy số tiền nhà đầu tư phải trả để mua 1,000 CW HPG là: 1000 * 1.500 = 1.500.000 đồng

Sau 01 tháng:

Giả sử giá một chứng quyền mua trên thị trường là 2.000 đồng. Nhà đầu tư có thể chốt lời bằng việc bán lại CW ngay thời điểm này trên sở Giao dịch chứng khoán.

Lợi nhuận = 1.000 x (2.000-1.500) = 500.000 đồng

Vào ngày đáo hạn:

Nếu nhà đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và giá của cổ phiếu HPG tăng lên đúng như dự đoán. Giả sử giá thanh toán đối với cổ phiếu HPG là 30.200 đồng cao hơn mức giá thực hiện 23.200 đồng của CW. Lúc này NĐT sẽ thực hiện quyền mua và được thanh toán như sau:

Tổ chức phát hành sẽ thanh toán cho nhà đầu tư số tiền là: 1.000/2 x (30.200-23.200) =3.500.000 đồng.

NĐT sẽ có lợi nhuận là: 3.500.000 đồng- 1.500.000 đồng (tổng số tiền bỏ ra để sở hữu CW) = 2.000.000 đồng.

Nếu giá thanh toán tại ngày đáo hạn thấp hơn giá thực hiện của CW, lúc này NĐT sẽ không thực hiện quyền mua và chỉ bị lỗ số tiền ban đầu mua chứng quyền là 1.500.000 đồng.

Ta có thể thấy một ưu điểm của chứng quyền mua đó là NĐT có thể giới hạn số thua lỗ tối đa của mình (bằng với số tiền mua chứng quyền) còn chiều lợi nhuận thì không bị giới hạn.