Trang chủYSinvest

01. Tổng quan về ứng dụng YSinvest4

Trang chủ
Ở phần đầu của t...
Bộ lọc cổ phiếu (Stock screener)
Đối với thẻ Bộ l...
Danh mục yêu thích (Watchlist)
Ở chức năng này,...
Giao dịch (Trading)
Thẻ Giao dịch với...

02. Hướng dẫn tải ứng dụng2

Tải ứng dụng cho nền tảng IOS
Để tải ứng dụng YSin...
Tải ứng dụng cho nền tảng Android
Để tải ứng dụng YSin...

03. Bảng giá trực tuyến2

04. Giao dịch chứng khoán3

Hướng dẫn Đặt lệnh
Đặt lệnh mua BƯỚC ...
Lịch sử lệnh
Tại thẻ Giao dịch...
Trạng thái lệnh
Tại thẻ Giao dịch...

05. Giao dịch tiền2

Chuyển khoản nội bộ
Để truy cập vào t...
Rút tiền
Để truy cập vào t...

07. Quản lý tài sản1

Quản lý tài sản
BƯỚC 1: Tại thẻ ...

09. Các chức năng liên quan4

Đăng nhập
BƯỚC 1: Tại màn ...
Quên mật khẩu
BƯỚC 1: Tại màn ...
Mở tài khoản trên ứng dụng YSinvest
Trung tâm hỗ trợ khách hàng
Tại thẻ TTCSKH, ch...