22/02/2023 - 02:00

Gửi phản hồi

Gửi phản hồi

Web

  • Để gửi phản hồi/ ý kiến về hệ thống, quý khách vui lòng ấn chọn mục “Phản hồi”

  • Hệ thống sẽ mở lên màn hình cho quý khách chọn loại phản hồi, ý kiến,…

  • Quý khách tiến hành chọn loại phản hồi/ ý kiến,…Hệ thống sẽ mở lên mẫu tạo phản hồi để quý khách nhập thông tin phản hồi. Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, quý khách ấn vào nút “Gửi thông tin”, các thông tin phản hồi/ ý kiến của quý khách se được gửi đến bộ phận phát hành nhằm ghi nhận phản hồi/ ý kiến và hồi đáp lại

Mobile

  • Để gửi phản hồi/ ý kiến về hệ thống, quý khách vui lòng ấn chọn chức năng “Phản hồi” tại mục Dịch vụ

  • Hệ thống sẽ mở lên màn hình cho quý khách chọn loại phản hồi, ý kiến,…

  • Quý khách tiến hành chọn loại phản hồi/ ý kiến,…Danh sách các phản hồi trước đó sẽ xuất hiện và quý khách ấn chọn biểu tượng “+” để thêm phản hồi mới

  • Sau khi ấn vào biểu tượng “+” để tạo phản hồi mới. Hệ thống sẽ mở lên mẫu tạo phản hồi để quý khách nhập thông tin phản hồi. Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, quý khách ấn vào nút “Gửi yêu cầu”, các thông tin phản hồi/ ý kiến của quý khách se được gửi đến bộ phận phát hành nhằm ghi nhận phản hồi/ ý kiến và hồi đáp lại