22/02/2023 - 02:00

Thông tin tài khoản

Thông tin tài khoản

Web

  • Để xem thông tin tài khoản, người dùng rê chuột vào tên tài khoản, nhấn chọn mục “Thông tin tài khoản”

  • Hệ thống sẽ mở lên màn hình hiển thị thông tin chi tiết của tài khoản

  • Để đổi mật khẩu đăng nhập, người dùng rê chuột vào tên tài khoản và chọn mục “Đổi mật khẩu đăng nhập”

  • Hệ thống sẽ mở lên màn hình “Thay đổi mật khẩu đăng nhập” giúp người dùng có thể thay đổi mật khẩu đăng nhập của tài khoản. Tại đây người dùng nhập đầy đủ các thông tin và nhấn vào nút “Xác nhận” để đổi mật khẩu.

  • Để đăng xuất, người dùng cần rê chuột vào tên tài khoản và ấn chọn “Thoát”

Mobile

  • Chọn vào “Tên khách hàng” để mở màn hình thông tin chi tiết khách hàng

  • Tại đây quý khách có thể kiểm tra và xem các thông tin cơ bản của mình về các thông tin quan trọng như: Mã số KH, mã khách hàng, họ tên, số CMT/Hộ chiếu, địa chỉ liên lạc, điện thoại cố định, số điện thoại, email, chi nhánh. tư vấn viên