Trang chủSản phẩm phái sinh

01. Chứng khoán phái sinh12

Giới thiệu về Chứng Khoán Phái Sinh
Khái niệm Chứng khoán phái sinh là công cụ tài chính mà giá trị của nó phụ thuộc vào giá...
Hướng dẫn mở Tài khoản Giao dịch Phái sinh tại Yuanta Việt Nam
Khách hàng muốn đầu tư chứng khoán phái sinh tại YSVN thì cần có tài khoản giao dịch phái sinh...
Điều Kiện, Điều Khoản Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh
YSVN trân trọng Thông báo đến Quý Khách Hàng Điều Kiện Và Điều Khoản Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh...
Hướng dẫn Giao dịch tiền Chứng khoán Phái sinh tại Yuanta Việt Nam
Dành cho khách hàng trong nước tại Yuanta Việt Nam          I.   Hướng dẫn Nộp/Chuyển khoản vào tài khoản giao...
Các loại hợp đồng tương lai chỉ số VN30
STT Điều khoản Chi tiết 1 Tên hợp đồng Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 2 Mã hợp đồng...
Lợi ích của chứng khoán phái sinh
Có thể đầu tư danh mục VN30 nhưng không cần mua tài sản cơ sở Nhà đầu tư không cần...
Phân biệt chứng khoán phái sinh và chứng khoán cơ sở
STT Nội dung Chứng khoán Cơ sở Chứng khoán Phái sinh 1 Ký quỹ Phải có đủ 100% tiền và...
Hợp đồng tương lai
Một số định nghĩa Hợp đồng tương lai: Là hợp đồng kỳ hạn được chuẩn hóa, niêm yết và giao...
Phí khi Giao dịch Phái sinh theo Quy định của HNX và VSD
Khi giao dịch chứng khoán phái sinh, ngoài phí giao dịch do Yuanta Việt Nam quy định, quý  khách sẽ...
Chính sách Phí và Ký quỹ Giao dịch
Phí giao dịch Phí giao dịch là khoản phí mà YSVN thu của khách hàng khi thực hiện giao dịch...
CHỨNG QUYỀN CÓ ĐẢM BẢO
Chứng quyền có đảm bảo (Covered warrant) Chứng quyền có bảo đảm là một loại chứng khoán phái sinh (CKPS)...
KIẾN THỨC VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
Hợp đồng tương lai Hợp đồng tương lai là thỏa thuận pháp lý giữa hai bên tham gia về việc...