Trang chủChứng khoán phái sinhPhí khi Giao dịch Phái sinh theo Quy định của HNX và VSD

02/03/2023 - 07:17

Phí khi Giao dịch Phái sinh theo Quy định của HNX và VSD

Phí khi Giao dịch Phái sinh theo Quy định của HNX và VSD

Khi giao dịch chứng khoán phái sinh, ngoài phí giao dịch do Yuanta Việt Nam quy định, quý  khách sẽ cần bổ sung thêm Phí trả cho Trung tâm lưu ký (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán HNX theo thông tư 101/2021/TT-BTC, cụ thể như sau:

STTBên thuLoại giá dịch vụMức giáCách tínhThời gian thu

Phí khi Giao dịch Phái sinh theo Quy định của HNX và VSD

Giá dịch vụ HĐTL Chỉ số

 2.700 đồng/Hợp đồng

Tính theo số lượng hợp đồng khớp lệnh trong ngày.

Thu vào cuối ngày giao dịch

Phí khi Giao dịch Phái sinh theo Quy định của HNX và VSD

Giá dịch vụ quản lý vị thế

 2.550 đồng/Hợp đồng/Tài khoản/Ngày

Cuối ngày T, tài khoản của khách hàng còn X vị thế mở:
Giá dịch vụ quản lý vị thế tại ngày T = X*2.550 đồng.

Thu vào ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo

Phí khi Giao dịch Phái sinh theo Quy định của HNX và VSDGiá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ

0,0024% giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ/Tài khoản/tháng.

Tối thiểu: 100.000 đồng/Tài khoản/Tháng

Tối đa: 1.600.000 đồng/Tài khoản/Tháng

Tại ngày T, phát sinh số dư ký quỹ Y:
– Giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ tại ngày T = Y*0,0024%
– Giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ của tháng = Tổng của Giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ các ngày trong tháng nhưng không thấp hơn 100.000 đồng/Tháng và không cao hơn 1.600.000 đồng/Tháng.
Thu vào ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo

Một số câu hỏi thường gặp

Phí khi Giao dịch Phái sinh theo Quy định của HNX và VSDPhí giao dịch Hợp đồng tương lai (HĐTL) Sở thu được tính trên 1 chiều hay 2 chiều?
Phí Sở được thu trên mỗi chiều mỗi Hợp đồng.

Ví dụ: Quý khách mở 10 vị thế và đóng 5 vị thế. Phí giao dịch hợp đồng tương lai được Sở thu sẽ là (10+5)*2.700đ = 40.500đ

Phí khi Giao dịch Phái sinh theo Quy định của HNX và VSDPhí quản lý vị thế trả cho VSD có phải trả bao gồm ngày nghỉ không?
Câu trả lời là có tính bao gồm ngày nghỉ. Nếu quý khách giữ vị thế qua ngày nghỉ thì phí quản lý vị thế vẫn tính trên từng ngày nghỉ đó.

Ví dụ: Sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày thứ 6, quý khách có 10 vị thế mở, phí quản lý vị thế qua từng ngày sẽ là:

Phí quản lý vị thế của ngày thứ 6 = 10 * 2.550đ = 25.500đ

Phí quản lý vị thế của ngày thứ 7 = 10* 2.550đ = 25.500đ

Phí quản lý vị thế của ngày chủ nhật = 10 * 2.550đ = 25.500đ

Tổng phí quản lý vị thế phải trả vào ngày thứ 2 của tuần tiếp theo = 76.500đ

Phí khi Giao dịch Phái sinh theo Quy định của HNX và VSDNếu giao dịch phát sinh lỗ, dù đã đóng hết vị thế, cuối ngày không thể rút toàn bộ tiền trên tài khoản ký quỹ về thì có phải trả phí quản lý tài sản ký quỹ cho VSD hay không?
Vẫn phải trả phí quản lý tài sản ký quỹ cho VSD.

Ví dụ, quý khách có 20 triệu trên tài khoản ký quỹ, quý khách lỗ 2 triệu. Cuối ngày, số tiền tối đa quý khách được phép rút về là 18 triệu. Như vậy, VSD vẫn tính phí quản lý tài sản ký quỹ trên 2 triệu không thể rút về đó.

Phí khi Giao dịch Phái sinh theo Quy định của HNX và VSDNếu đầu ngày nộp tiền lên tài khoản ký quỹ và cuối ngày rút về, số dư trên Tài khoản ký quỹ = 0 thì có phải trả phí quản lý tài sản ký quỹ không?
Sẽ không phải trả phí quản lý tài sản ký quỹ cho trường hợp này. VSD tính phí quản lý tài sản ký quỹ trên số dư tại cuối ngày, nên cuối ngày số dư = 0 thì phí = 0.Cần lưu ý rằng, 16h00 là hạn cuối trong ngày để rút tiền từ tài khoản ký quỹ về. Giao dịch rút tiền phải được thực hiện thành công trước 16h00. Số tiền chưa được thực hiện rút thành công vẫn bị tính phí quản lý tài sản ký quỹ.
Phí khi Giao dịch Phái sinh theo Quy định của HNX và VSDPhí khi giao dịch phái sinh theo quy định của HNX và VSD sẽ được thanh toán từ tài khoản nào?
Phí khi giao dịch phái sinh theo quy định của HNX và VSD sẽ được thanh toán từ tài khoản phái sinh tại Yuanta Việt Nam (YSVN) cũng như các nghĩa vụ phí, thuế khác.
Phí khi Giao dịch Phái sinh theo Quy định của HNX và VSDSẽ như thế nào nếu trong Tài khoản phái sinh tại Yuanta Việt Nam (YSVN) không đủ tiền để thanh toán phí khi giao dịch phái sinh theo quy định của HNX và VSD?
Nếu tại thời điểm thu phí, tài khoản phái sinh tại Yuanta Việt Nam (YSVN) của quý khách không có đủ tiền, thì nghĩa vụ phí chưa thực hiện sẽ chuyển thành nợ thấu chi.

Thấu chi nếu không được thanh toán trước 13h phiên giao dịch kế tiếp, Yuanta Việt Nam (YSVN) sẽ chủ động rút tiền từ tài khoản ký quỹ của quý khách. Trong trường hợp số dư tiền trên Tài khoản ký quỹ của quý khách không đủ, Yuanta Việt Nam (YSVN) sẽ đóng vị thế bắt buộc để thanh toán.

Phí khi Giao dịch Phái sinh theo Quy định của HNX và VSDKhi tài khoản chỉ còn 1 đồng có bị thu phí quản lý tài sản không?
VSD thu phí quản lý tài sản dựa trên số dư ký quỹ cuối ngày. Tổng giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ của tháng sẽ bằng tổng giá quản lý tài sản ký quỹ của các ngày trong tháng, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ (tức 30 ngày/tháng). Được thu mỗi tháng tối thiểu 100.000 đồng và tối đa 1.600.000 đồng.

Một ngày duy nhất trong tháng, số dư tài sản ký quỹ trên tài khoản CCP của quý khách là 1 đồng, thì trong tháng đó, VSD sẽ thu phí quản lý tài sản ký quỹ dựa trên tài khoản là 100.000 đồng. Để tránh mất phí quản lý tài sản ký quỹ, trong trường hợp quý khách đang chờ cơ hội thị trường và chưa có nhu cầu giao dịch, quý khách vui lòng rút số dư trên tài khoản CCP về tài khoản phái sinh.

Phí khi Giao dịch Phái sinh theo Quy định của HNX và VSDSố dư duy trì tài khoản phái sinh 100.000 đồng của tôi, khi nào được giải tỏa?
Số dư duy trì tài khoản phái sinh 100.000 đồng sẽ được giải tỏa và Khách hàng có thể rút số tiền này nếu tài khoản đạt đủ các điều kiện sau:

  • Số dư ký quỹ và tiền chờ nộp trên Tài khoản Ký quỹ tại VSD = 0
  • Phí Quản lý tài sản ký quỹ (Phí ký quỹ đến hạn + Phí ký quỹ cộng dồn) = 0
Phí khi Giao dịch Phái sinh theo Quy định của HNX và VSDTrong trường hợp nào thì tài khoản của tôi lại bị giữ số dư duy trì TK Phái sinh 100.000 đồng?
Số dư duy trì tài khoản phái sinh 100.000 đồng sẽ được phong tỏa trong tài khoản khi quý khách phát sinh số dư trên tài khoản ký quỹ tại VSD.

Ví dụ: cuối ngày 20/03/2020:

Số dư và tiền chờ nộp trên TK ký quỹ tại VSD = 0

Phí quản lý tài sản ký quỹ (Phí ký quỹ đến hạn + Phí ký quỹ cộng dồn) = 0. Tức tài khoản của quý khách chưa hề phát sinh phí quản lý tài sản ký quỹ của tháng 03/2020.

Số dư duy trì tài khoản phái sinh 100.000 đ được giải tỏa (và quý khách có thể thực hiện rút số tiền này ra). Sau đó, ngày 23/03/2020, quý khách thực hiện nộp 17 triệu lên tài khoản ký quỹ tại VSD. Lúc này, số dư duy trì tài khoản Phái sinh 100.000 đồng sẽ được phong tỏa, và số tiền tối đa quý khách có thể nộp lên tài khoản ký quỹ tại VSD là 16.900.000.