Trang chủHỗ trợ giao dịchHướng dẫn giao dịchHướng dẫn xác nhận nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

02/03/2023 - 02:06

Hướng dẫn xác nhận nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Hướng dẫn xác nhận nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

BƯỚC 1: CHUẨN BỊ TÀI LIỆU

Nhà đầu tư cá nhân

STTHÌNH THỨC NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆPTÀI LIỆU KHÁCH HÀNG CUNG CẤPLƯU Ý
1Cá nhân có chứng chỉ hành nghề chứng khoán
 • CMND/CCCD
 • Chứng chỉ hành nghề chứng khoán
01 bản sao hợp lệ hoặc cung cấp bản gốc để YSVN photocopy và xác nhận
2Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu 02 tỷ đồng
 • CMND/CCCD
 • Sao kê/xác nhận số dư chứng khoán về giá trị thị trường bình quân trong 180 ngày liền kề trước ngày được xác nhận nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của các danh mục chứng khoán niêm yết, chứng khoán đăng ký giao dịch tại công ty chứng khoán khác (nếu có)
 • CMND/CCCD cần 01 bản sao hợp lệ hoặc cung cấp bản gốc để YSVN photocopy và xác nhận
 • Sao kê/xác nhận do YSVN thực hiện
3Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu 01 tỷ đồng
 • CMND/CCCD
 • Hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của Khách hàng đã chi trả trong năm gần nhất  hoặc giấy tờ xác nhận tổng thu nhập chịu thuế trong năm gần nhất
 • 01 bản sao hợp lệ hoặc cung cấp bản gốc để YSVN photocopy và xác nhận
 • Xác nhận tổng thu nhập chịu thuế trong năm gần nhất do YSVN thực hiện

Nhà đầu tư tổ chức

STTHÌNH THỨC NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆPTÀI LIỆU KHÁCH HÀNG CUNG CẤPLƯU Ý
1Tổ chức có vốn điều lệ thực góp đạt trên 100 tỷ đồng và chưa niêm yết/đăng ký giao dịch
 • Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương
 • Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán hoặc Báo cáo tài chính bán niên được soát xét
01 bản sao hợp lệ hoặc cung cấp bản gốc để YSVN photocopy và xác nhận
2Tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Quyết định chấp thuận niêm yết hoặc Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch
01 bản sao hợp lệ hoặc cung cấp bản gốc để YSVN photocopy và xác nhận
3Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm.

Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Công ty đầu tư chứng khoán, Quỹ đầu tư chứng khoán.

Tổ chức tài chính Quốc tế, Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy tờ tương đương khác01 bản sao hợp lệ hoặc cung cấp bản gốc để YSVN photocopy và xác nhận

 

BƯỚC 2: NỘP YÊU CẦU

Khách hàng điền và nộp mẫu form yêu cầu bằng một trong các hình thức sau:

Lưu ý: Nếu yêu cầu xác nhận cho người khác thì cần có giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định pháp luật.

 

BƯỚC 3: TRẢ KẾT QUẢ XỬ LÝ

YSVN chuyển trả Giấy xác nhận nhà đầu tư chuyên nghiệp theo yêu cầu khách hàng bằng một trong những hình thức sau:

 • Trực tiếp tại Trụ Sở, Chi nhánh YSVN
 • Hoặc: Qua đường bưu điện theo địa chỉ liên hệ khách hàng đã đăng ký với YSVN
 • Hoặc: Qua nhân viên môi giới hỗ trợ tài khoản của khách hàng