22/02/2023 - 01:45

Chuyển khoản chứng khoán

Chuyển khoản chứng khoán

Web

 • Để truy cập màn hình “Chuyển khoản chứng khoán”, quý khách rê chuột vào mục “Giao dịch chứng khoán”, sau đó chọn “Chuyển khoản chứng khoán”

 • Sau đó hệ thống sẽ hiển thị cho quý khách màn hình “Chuyển khoản chứng khoán” để quý khách thực hiện chuyển khoản chứng khoán giữa các tiểu khoản

 • Tại đây quý khách có thể chọn và chuyển khoản các chứng khoán đang sở hữu từ các tiểu khoản khác nhau bằng cách nhấn chọn các mã chứng khoán cần chuyển từ một tiểu khoản đến một tiểu khoản khác và nhấn chọn nút “Gửi yêu cầu”

 • Sau khi chọn nút gửi yêu cầu, hệ thống sẽ mở lên một thông báo xác nhận chuyển khoản chứng khoán

 • Nhấn chọn “Xác nhận” để xác nhận chuyển khoản chứng khoán, chọn “Hủy” để hủy thao tác và đóng thông báo. Nếu quý khách chưa nhập OTP tại màn hình đăng nhập thì hiện thống sẽ yêu cầu quý khách nhập mã OTP để xác nhận giao dịch và xác nhận lại một lần nữa để hệ thống tiến hành chuyển khoản chứng khoán.
 • Đồng thời tại danh sách chứng khoán đang sở hữu, quý khách cũng có thể chuyển khoản cùng lúc nhiều mã chứng khoán một cách nhanh chóng bằng cách tích chọn các mã chứng khoán cần chuyển khoản và nhấn vào nút “Gửi yêu cầu”

 • Sau khi nhấn “Gửi yêu cầu” hệ thống sẽ mở một thông bác xác nhận các chứng khoán cần chuyển khoản tương tự như trên.
 • Tại phía bên dưới danh sách chứng khoán đang sở hữu, quý khách có thể xem lịch sử chuyển khoản chứng khoán của tài khoản theo từng khoảng thời gian nhất định.

Mobile

 • Để truy cập màn hình “Chuyển khoản chứng khoán”, quý khách ấn chọn mục “Dịch vụ”, sau đó chọn “Chuyển khoản chứng khoán nội bộ”

 • Sau đó hệ thống sẽ hiển thị cho quý khách màn hình “Chuyển khoản chứng khoán nội bộ” để quý khách thực hiện chuyển khoản chứng khoán giữa các tiểu khoản. Quý khách ấn chọn mã chứng khoán cần chuyển để tiến hành chuyển khoản chứng khoán

 • Sau đó thông báo”Xác nhận” sẽ hiển thị, quý khách Nhấn chọn “Xác nhận” để xác nhận chuyển khoản chứng khoán, chọn “Hủy” để hủy thao tác và đóng thông báo.