22/02/2023 - 01:45

Lệnh quảng cáo

Lệnh quảng cáo

Web

  • Để truy cập màn hình “Lệnh quảng cáo”, quý khách cần rê chuột vào mục “Giao dịch chứng khoán” trên thanh menu chính và nhấn chọn “Lệnh quảng cáo”

  • Hệ thống sẽ chuyển đến màn hình “Lệnh quảng cáo”. Tại đây, hệ thống sẽ tự động tải dữ liệu của các lệnh quảng cáo đang có trên hệ thống và hiển thị lên cho quý khách

Mobile

  • Để truy cập màn hình “Lệnh quảng cáo”, quý khách nhấn chọn mục “Dịch vụ”, sau đó chọn “Lệnh quảng cáo”

  • Hệ thống sẽ chuyển đến màn hình Lệnh quảng cáo. Tại đây, hệ thống sẽ tự động tải dữ liệu của các lệnh quảng cáo đang có trên hệ thống và hiển thị lên cho quý khách. Ngoài ra, quý khách có thể tìm kiếm mã cổ phiếu (Nếu cần)

  • Để xem chi tiết của lệnh quảng cáo, quý khách nhấn chọn vào bất kì lệnh quảng cáo nào muốn xem