Trang chủYSfutureHướng dẫn cài đặt ứng dụng YSfuture

01/03/2023 - 07:02

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng YSfuture

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng YSfuture

Đối với thiết bị iPhone/iPad

Khách hàng mở Appstore → Gõ từ khóa tìm kiếm “YSfuture” → Tiến hành cài đặt về thiết bị

Hoặc nhấp vào yuanta.com.vn/ios.f

Đối với thiết bị Android

Khách hàng mở CH Play → Gõ từ khóa tìm kiếm “YSfuture” → Tiến hành cài đặt về thiết bị

Hoặc nhấp vào yuanta.com.vn/android.f