Trang chủYSfutureHướng dẫn nộp tiền vào tài khoản giao dịch phái sinh

01/03/2023 - 07:04

Hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản giao dịch phái sinh

Hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản giao dịch phái sinh

Dành cho phiên bản Web

Nộp tiền vào tài khoản giao dịch phái sinh

Trên thanh Menu nhấn chọn “Tiện ích” → “Nộp tiền vào TKGD phái sinh”:

Mô tả: Khách hàng chuyển tiền từ tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường sang tài khoản giao dịch phái sinh để dùng cho các mục đích khác nhau như: ký quỹ, thanh toán VM, thanh toán phí GD…

Bước 1. Chọn TKGD cần nộp tiền từ combobox.

Bước 2. Nhập số tiền nộp.

Lưu ý: Số tiền nộp phải nhỏ hơn hoặc bằng Số tiền được rút core cơ sở.

Bước 3.

  • Click vào nút  ‘Làm lại’ để thực hiện lại giao dịch nộp tiền.
  • Click vào nút ‘Chấp nhận’ để thực hiện nộp tiền. => Hiển thị thông báo “Giao dịch thành công!”

Bước 4. Nhấn nút OK để hoàn thành giao dịch nộp tiền.

Lịch sử giao dịch

Mô tả: Màn hình “Lịch sử giao dịch” cho phép khách hàng tra cứu lịch sử nộp tiền mà khách hàng đã thực hiện.

Bước 1: Nhập các thông tin sau:

  • Từ ngày
  • Đến ngày

Bước 2: Click nút “Tìm kiếm”  để hiển thị thông tin tra cứu.

Lưu ý:

  • Tùy chỉnh số lượng bản ghi trên một trang, nhấn nút   để tùy chỉnh theo ý muốn.
  • Khi số lượng bản ghi nhiều ở nhiều trang, chọn số trang mà khách hàng cần xem.

Bước 3: Click vào nút “Excel”  để kết xuất ra file Excel.

 

Dành cho phiên bản Mobile

Chuyển tiền vào TK phái sinh từ TK cơ sở

Mô tả: Khách hàng chuyển tiền từ tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường sang tài khoản giao dịch phái sinh để dùng cho các mục đích khác nhau như: ký quỹ, thanh toán VM, thanh toán phí GD…

Bước 1. Chọn TKGD cần nộp tiền.

Bước 2. Nhập số tiền nộp.

Lưu ý: Số tiền nộp phải nhỏ hơn hoặc bằng Số tiền được rút core cơ sở.

Bước 3.

Nhập mã PIN

Bước 4.

Click vào nút “Xác nhận” để thực hiện nộp tiền.

Lịch sử giao dịch tài khoản giao dịch phái sinh