Trang chủYSfutureHướng dẫn rút tiền từ tài khoản ký quỹ (VSD)

01/03/2023 - 07:06

Hướng dẫn rút tiền từ tài khoản ký quỹ (VSD)

Hướng dẫn rút tiền từ tài khoản ký quỹ (VSD)

Dành cho phiên bản Web

Thông tin giao dịch

Trên thanh Menu nhấn chọn “Tiện ích” => “Rút tiền vào TKKQ (VSD)”:

Mô tả: Khách hàng thực hiện rút tiền từ tài khoản ký quỹ do VSD quản lý về tài khoản giao dịch phái sinh do công ty chứng khoán quản lý.

Bước 3: Hoàn tất thực hiện rút tiền => Hiển thị màn hình xác nhận thông tin nộp tiền.

Bước 4: Tại màn hình xác nhận thông tin giao dịch

Bước 5:

Bước 6. Hiển thị thông báo “Giao dịch thành công!”

Lịch sử giao dịch

Mô tả: Màn hình “Lịch sử giao dịch” cho phép khách hàng tra cứu lịch sử nộp tiền mà khách hàng đã thực hiện.

Bước 1: Nhập các thông tin sau:

  • Từ ngày
  • Đến ngày
  • Trạng thái

Bước 2: Click nút   để hiển thị thông tin tra cứu.

Bước 3: Click vào nút ‘Excel’  để kết xuất ra file Excel.

 

Dành cho phiên bản Mobile

Mô tả: Khách hàng thực hiện rút tiền từ tài khoản ký quỹ do CCP quản lý về tài khoản giao dịch phái sinh do công ty chứng khoán quản lý.

Bước 1: Chọn TKGD cần nộp tiền từ combobox.

Bước 2. Nhập số tiền rút

Lưu ý:  Số tiền rút phải nhỏ hơn hoặc bằng số tiền tối đa được rút.

Bước 3. Click vào nút “Xác nhận” để thực hiện rút tiền.

 

Bước 4. Tại màn hình hiển thị màn hình xác nhận thông tin rút tiền, nhấn nút “Xác nhận” để thực hiện giao dịch rút tiền

Hiển thị thông báo “Rút tiền TKKQ thành công”