Trang chủYSfutureHướng dẫn đặt lệnh điều kiện (Lệnh Bull&Bear)

01/03/2023 - 07:15

Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện (Lệnh Bull&Bear)

Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện (Lệnh Bull&Bear)

Khái niệm

Là lệnh kết hợp giữa các lệnh sau:

Lệnh giới hạn (a) Buy/Sell: dùng để mở mới vị thế

 • Lệnh giới hạn (b) để tất toán vị thế mở (chốt lời)
 • Lệnh dừng lỗ (c) (Stop Up hoặc Stop Down) tại mức giá nhà đầu tư thiết lập. Cặp lệnh (b) và (c) sinh ra sau khi lệnh (a) có tín hiệu khớp

Sau khi lệnh giới hạn (a) có tín hiệu khớp (bao gồm khớp 1 phần hoặc khớp hết), hệ thống sinh yêu cầu đẩy các cặp lệnh (b), (c) tương ứng

Phần xử lý sinh các cặp lệnh (b), (c) tương ứng theo tín hiệu khớp của lệnh giới hạn (a) có option để NĐT lựa chọn trên giao diện đặt lệnh, bao gồm:

Lệnh mở khớp hết: lệnh giới hạn (a) khớp hết mới sinh lệnh (b), (c)

Lệnh mở có tín hiệu khớp: lệnh giới hạn (a) có tín hiệu khớp từng phần thì sinh các cặp lệnh (b), (c) tương tứng.

Mục đích của lệnh

 • Mở mới vị thế Long, đồng thời đặt lệnh bán limit chốt lời trên vị thế Long đang có kèm lệnh điều kiện Stop Down tự động cắt lỗ nếu xu hướng thị trường giảm
 • Mở mới vị thế Short, đồng thời đặt lệnh mua limit chốt lời trên vị thế Short đang có kèm theo lệnh điều kiện Stop Up tự động cắt lỗ nếu xu hướng thị trường tăng
 • Mở mới vị thế Long/Short theo nhu cầu của nhà đầu tư

Ví dụ

Ví dụ 1:

Mở mới vị thế Long, đồng thời đặt lệnh bán limit chốt lời trên vị thế Long đang có kèm lệnh điều kiện Stop Down tự động cắt lỗ nếu xu hướng thị trường giảm

Nhà đầu tư sử dụng lệnh điều kiện Bull & Bear để mở mới vị thế 1 Long với giá 960, đồng thời đưa ra mức kỳ vọng chốt lời là 10 điểm và cắt lỗ là 5 điểm, biên trượt = 0.2 trong trường hợp mở mới vị thế thành công; giá thị trường biến đổi như sau:

Thời điểm12345
Giá thị trường955957960965970
Giá đặt960960960960960
Giá chốt lời970970970970970
Giá stop955955955955955
Giá cắt lỗ954.8954.8954.8954.8954.8

Lệnh Bull & Bear khi đặt thành công thì đẩy 1 lệnh giới hạn Mua KL 1 vào hệ thống và gửi lên sàn với giá 960;

Theo dõi diễn biến thị trường:

 • Đến thời điểm thứ 3 khi giá thị trường tăng đến 960 lệnh giới hạn Mua KL 1 với giá 960 được khớp hết => Hệ thống sinh yêu cầu đẩy vào cặp lệnh OCO Bán, bao gồm: 1 lệnh giới hạn để tất toán vị thế với giá chốt lời = 970 được đẩy vào hệ thống và 1 lệnh dừng Stop Down Bán với giá stop = 955, giá đặt của lệnh stop = giá cắt lỗ = 954.8 ở trạng thái “Chờ kích hoạt”
 • Đến thời điểm thứ 5, giá thị trường tăng đến 970 lệnh giới hạn trong cặp lệnh OCO được khớp hết => Hệ thống sinh yêu cầu hủy lệnh Stop Down còn lại.

Ví dụ 2:

Mở mới vị thế Short, đồng thời đặt lệnh mua limit chốt lời trên vị thế Short đang có kèm theo lệnh điều kiện Stop Up tự động cắt lỗ nếu xu hướng thị trường tăng

Nhà đầu tư sử dụng lệnh điều kiện Bull & Bear để mở mới vị thế 1 Short với giá 960, đồng thời đưa ra mức kỳ vọng chốt lời là 10 điểm và điểm dừng cắt lỗ là 5, biên độ trượt = 0.2 trong trường hợp mở mới vị thế thành công; giá thị trường biến đổi như sau:

Thời điểm12345
Giá thị trường955957960955950
Giá đặt960960960960960
Giá chốt lời950950950950950
Giá stop965965965965965
Giá cắt lỗ965.2965.2965.2965.2965.2

Lệnh Bull & Bear khi đặt thành công thì đẩy 1 lệnh giới hạn Bán KL 1 được đẩy vào hệ thống và gửi lên sàn với giá 960;

Theo dõi diễn biến thị trường:

 • Đến thời điểm thứ 3 khi giá thị trường tăng đến 960 lệnh giới hạn Bán KL 1 với giá 960 được khớp hết => Hệ thống sinh yêu cầu đẩy vào cặp lệnh OCO Mua, bao gồm: 1 lệnh giới hạn để tất toán vị thế với giá chốt lời = 950 được đẩy vào hệ thống và 1 lệnh dừng Stop Up Mua với giá dừng lỗ = giá stop = 965, giá đặt của lệnh dừng = giá cắt lỗ = 965.2 ở trạng thái “Chờ kích hoạt”
 • Đến thời điểm thứ 5, giá thị trường giảm xuống 950 lệnh giới hạn trong cặp lệnh OCO được khớp hết => Hệ thống sinh yêu cầu hủy lệnh Stop Up còn lại.

Ví dụ 3:

Lệnh Bull & Bear mở mới Long/Short theo nhu cầu của nhà đầu tư

Nhà đầu tư đang có vị thế mở 1 Short mã HĐTL VN30F1809 với giá vốn là 965. Nhà đầu tư sử dụng lệnh điều kiện Bull & Bear để đóng vị thế 1 Short với giá 960, đồng thời đưa ra mức điểm dự tính mà thị trường sẽ tạo đáy là 10 điểm và điểm dừng là 5 điểm khi đó giá đặt = 0.2 để mở mới vị thế với giá tốt nhất; giá thị trường biến đổi như sau:

Thời điểm12345
Giá thị trường955957960965970
Giá đặt960960960960960
Giá chốt lời970970970970970
Giá stop955955955955955
Giá cắt lỗ954.8954.8954.8954.8954.8

Lệnh Bull & Bear khi đặt thành công thì đẩy 1 lệnh giới hạn Mua KL 1 vào hệ thống và gửi lên sàn với giá 960;

Theo dõi diễn biến thị trường:

 • Đến thời điểm thứ 3 khi giá thị trường tăng đến 960 lệnh giới hạn Mua KL 1 với giá 960 được khớp hết. Lệnh khớp đồng nghĩa với việc TK của nhà đầu tư được đóng vị thế ⇒ Lãi đã thực hiện = 1 x (965 – 960) x 100.000 = 500.000

⇒ Hệ thống sinh yêu cầu đẩy vào cặp lệnh OCO Bán, bao gồm: 1 lệnh giới hạn để tất toán vị thế với giá chốt lời = 970 được đẩy vào hệ thống và 1 lệnh dừng Stop Down Bán với giá dừng lỗ = giá stop = 955, giá đặt của lệnh dừng lỗ = giá cắt lỗ = 954.8 ở trạng thái “Chờ kích hoạt”

 • Đến thời điểm thứ 5, giá thị trường giảm xuống 955 lệnh dừng trong cặp lệnh OCO được kích hoạt, đẩy vào hệ thống 1 lệnh Bán LO với giá LO = 954.8 ⇒ Hệ thống sinh yêu cầu hủy lệnh giới hạn còn lại.

Điều kiện ràng buộc

 • Thời điểm đặt lệnh Bull & Bear: kiểm tra sức mua/bán của lệnh giới hạn (a) như lệnh thông thường. Sau khi lệnh Bull & Bear: được kích hoạt (lệnh giới hạn (a) được khớp), hệ thống sẽ kiểm tra lại sức mua/bán trước khi sinh lệnh (b), (c)
 • Check giá đặt, giá chốt lời, giá stop, giá cắt lỗ trong khoảng trần/sàn và chẵn theo bước giá quy định của hệ thống
 • Giá stop check theo rule của lệnh Stop Up, Stop Down
 • Không cho đặt lệnh trong phiên ATC

Các bước đặt lệnh

Dành cho phiên bản web

Bước 1: Chọn lệnh “Bull & Bear”

Bước 2: Chọn lệnh “Mua” hoặc “Bán, Mã HĐ

Nhập thông tin lệnh: Xử lý lệnh, Giá đặt, Giá chốt lời, Giá stop, Giá cắt lỗ, Số lượng

Tên trườngMô tả chi tiết
Lệnh điều kiệnBull & Bear
Mua/BánChọn Vùng đặt lệnh Mua hoặc Bán:

 • Vùng hiển thị nút Mua màu xanh là vùng Mua
 • Vùng hiện thị nút Bán màu hồng là vùng Bán
Xử lý lệnhLựa chọn option:

 • Lệnh mở khớp hết: lệnh giới hạn (a) khớp hết mới sinh 1 lệnh (b), (c)
 • Lệnh mở có tín hiệu khớp: lệnh giới hạn (a) có tín hiệu khớp từng phần thì sinh các cặp lệnh (b), (c) tương tứng.
Giá đặtNhập giá giới hạn cho lệnh giới hạn ban đầu: tuân theo quy định về giá, bước giá
Giá chốt lờiMức giá kỳ vọng chốt lời: tuân theo quy định về giá, bước giá
Giá stopMức giá dừng cho lệnh cắt lỗ: tuân theo quy định về giá (trần/sàn, giá stop của lệnh Stop Up, Stop Down), bước giá
Giá cắt lỗMức giá cắt lỗ hay giá đặt của lệnh dừng: tuân theo quy định về giá, bước giá
Số lượngKhối lượng đặt lệnh

Bước 3: Bấm nút “Mua”, “Bán” để đồng ý đặt lệnh, hiển thị màn hình Xác nhận lệnh

 • Nhấn nút “Xác nhận mua”, hoặc “Xác nhận bán” hiển thị màn hình xác thực tài khoản nếu khách hàng chưa thực hiện xác nhận Pin đặt lệnh trước đó

Nhập thông tin PIN đặt lệnh, bấm “Xác nhận” để hoàn tất việc đặt lệnh, đặt lệnh thành công hệ thống có thông báo “Đã gửi yêu cầu. Xin vui lòng kiểm tra lại sổ lệnh điều kiện!”

Dành cho phiên bản mobile

Bước 1: Chọn lệnh “Bull & Bear”

Bước 2: Chọn lệnh “Mua” hoặc “Bán, Mã HĐ

Nhập thông tin lệnh: Xử lý lệnh, Giá đặt, Giá chốt lời, Giá stop, Giá cắt lỗ, Số lượng

Bước 3: Nhấn nút “Mua”/ “Bán” để đặt lệnh → Hiển thị thông báo “Đặt lệnh thành công”