Trang chủYSfutureHướng dẫn đặt lệnh giới hạn và lệnh thị trường

01/03/2023 - 07:08

Hướng dẫn đặt lệnh giới hạn và lệnh thị trường

Hướng dẫn đặt lệnh giới hạn và lệnh thị trường

Hướng dẫn đặt lệnh Giới hạn

Dành cho phiên bản Web

Bước 1: Nhập giá, số lượng

Bước 2: Nhấn nút Mua/Bán để đặt lệnh.

Dành cho phiên bản Mobile

Bước 1: Nhập giá, số lượng

Bước 2: Nhấn nút Mua/Bán để đặt lệnh.

Hướng dẫn đặt lệnh thị trường

Dành cho phiên bản Web

Bước 1: Nhập số lượng

Bước 2: Nhấn nút Mua/Bán để đặt lệnh.

Dành cho phiên bản Mobile

Bước 1: Chọn loại lệnh thị trường, nhập số lượng

Bước 2:  Nhấn nút Mua/Bán để đặt lệnh.