Trang chủYSfutureHướng dẫn hủy lệnh và sửa lệnh chờ

01/03/2023 - 07:10

Hướng dẫn hủy lệnh và sửa lệnh chờ

Hướng dẫn hủy lệnh và sửa lệnh chờ

Dành cho phiên bản web

1. Hủy lệnh

Khách hàng có thể hủy 1 lệnh hoặc hủy tất cả các lệnh.

Bước 1:

Bước 2: 

Bước 3: 

2. Sửa lệnh

Bước 1: 

Bước 2: 

Bước 3: 

Dành cho phiên bản mobile