Trang chủYSfutureHướng dẫn xem chi tiết Thông tin tài khoản

01/03/2023 - 07:04

Hướng dẫn xem chi tiết Thông tin tài khoản

Hướng dẫn xem chi tiết Thông tin tài khoản

Dành cho phiên bản Web

Để hiển thị thông tin tài khoản:

Chi tiết bảng thông tin tài khoản:

  • Màn hình xác thực tài khoản: Click “Xác thực tài khoản”: Hiển thị Popup xác thực tài khoản đối với các tài khoản xác thực Pin hoặc SMS OTP:

Dành cho phiên bản Mobile

Để hiển thị thông tin tài khoản:

Để đổi tiểu khoản: