Trang chủYSfutureHướng dẫn đặt lệnh điều kiện (Lệnh OCO)

01/03/2023 - 07:14

Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện (Lệnh OCO)

Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện (Lệnh OCO)

Khái niệm

Là lệnh kết hợp giữa một lệnh dừng lỗ (Stop Up hoặc Stop Down) và một lệnh giới hạn để đóng vị thế (chốt lời) đang mở tại mức giá nhà đầu tư kỳ vọng (2 lệnh này cùng loại Buy/Sell, cùng mã và cùng khối lượng)

 • Trường hợp lệnh giới hạn Hủy/Sửa hoặc nhận được tín hiệu khớp (Khớp 1 phần hoặc khớp hết) thì sẽ hủy lệnh Stop
 • Trường hợp lệnh Stop được kích hoạt thì sẽ hủy lệnh giới hạn (với điều kiện lệnh giới hạn được phép hủy)

Mục đích của lệnh

 • Đặt lệnh bán limit chốt lời trên vị thế Long đang có, kèm lệnh điều kiện Stop Down tự động cắt lỗ nếu xu hướng thị trường giảm
 • Đặt lệnh mua limit chốt lời trên vị thế Short đang có, kèm theo lệnh điều kiện Stop Up tự động cắt lỗ nếu xu hướng thị trường tăng
 • Mở mới vị thế Long/Short theo nhu cầu của nhà đầu tư

Ví dụ

Đặt lệnh bán limit chốt lời trên vị thế Long đang có kèm lệnh điều kiện Stop down tự động cắt lỗ nếu xu hướng thị trường giảm

Nhà đầu tư đang nắm giữ vị thế Mua 1 HĐLT mã VN30F1809 tại mức giá vốn = 910 = giá thị trường. Nhà đầu tư sử dụng lệnh điều kiện OCO Bán để kỳ vọng chốt lời tại giá 920 và không mong cắt lỗ ở mức giá nhỏ hơn 905 (khi giá thị trường dưới ngưỡng 905 thì nhà đầu tư chấp nhận bán với giá 904.5). Giá thị trường biến đổi như sau:

Thời điểm12345
Giá thị trường910912915918920
Giá chốt lời920920920920920
Giá stop905905905905905
Giá cắt lỗ904.5904.5904.5904.5904.5

Lệnh OCO được sử dụng tạo ra 2 lệnh: 1 lệnh giới hạn Bán được đẩy vào hệ thống và gửi lên sàn với giá 920; 1 lệnh Stop Down Bán ở trạng thái “Chờ kích hoạt” với giá Stop = 905 và giá đặt cho lệnh Stop = 904.5.

Theo dõi diễn biến thị trường:

 • Đến thời điểm thứ 5 khi giá thị trường tăng đến 920 và lệnh giới hạn Bán với giá 920 được khớp hết => Hệ thống sinh yêu cầu hủy lệnh Stop Down Bán ở trạng thái “Chờ kích hoạt” với giá Stop = 905 và giá đặt cho lệnh Stop = giá cắt lỗi = 904.5
 • Giả sử đến thời điểm thứ 3, thị trường giảm tới ngưỡng giá 905 = giá stop thì khi đó: lệnh Stop Down Bán ở trạng thái “Chờ kích hoạt” với giá Stop = 905 và giá đặt cho lệnh Stop = giá cắt lỗ = 904.5 được kích hoạt, sinh lệnh con vào sàn với giá = 904.5; đồng thời sinh yêu cầu hủy cho lệnh giới hạn được đẩy vào sàn ban đầu giá 920

Điều kiện ràng buộc

 • Thời điểm đặt lệnh OCO có kiểm tra điều kiện (KL Mua/Bán tối đa,…) cho lệnh giới hạn để đảm bảo lệnh có thể đẩy được vào hệ thống và gửi lên sàn.
 • Kiểm tra giá đặt, giá stop, giá cắt lỗ trong khoảng trần/sàn và chẵn theo bước giá quy định của hệ thống
 • Giá stop phải tuân thủ theo các quy định của lệnh Stop Up, Stop Down
 • Không cho đặt lệnh trong phiên ATC
 • Lệnh OCO chỉ đặt lệnh LO

Các bước đặt lệnh

Dành cho phiên bản web

Bước 1: Chọn lệnh “OCO”

Bước 2:

 • Chọn lệnh “Mua” hoặc “Bán”
 • Chọn Mã HĐ, nhập thông tin lệnh (Giá chốt lời, Giá stop, Giá cắt lỗ, Số lượng)

Tên trườngMô tả chi tiết
Lệnh điều kiệnChọn OCO
Mua/BánChọn Vùng đặt lệnh Mua hoặc Bán:

 • Vùng hiển thị nút Mua màu xanh là vùng Mua
 • Vùng hiện thị nút Bán màu hồng là vùng Bán
Giá chốt lờiNhập giá giới hạn cho lệnh dừng: tuân theo quy định về giá, bước giá
Giá stopNhập giá dừng: tuân theo quy định về giá, bước giá
Giá cắt lỗNhập giá cắt lỗ: tuân theo quy định về giá, bước giá
Số lượngKhối lượng đặt lệnh

Bước 3: Bấm nút “Mua” , “Bán” để đồng ý đặt lệnh, hệ thống hiển thị màn hình xác nhận lệnh

 • Bấm nút “Xác nhận mua” hoặc “Xác nhận bán” trên màn hình Xác nhận lệnh, trường hợp khách hàng chưa nhập PIN đặt lệnh trước đó, hệ thống sẽ hiển thị màn hình xác nhận PIN đặt lệnh. Sau khi nhập PIN, bấm “Xác nhận” để hoàn tất đặt lệnh. Lệnh đặt thành công, hệ thống có thông báo “Đã gửi yêu cầu. Xin vui lòng kiểm tra lại sổ lệnh điều kiện!”

Dành cho phiên bản mobile

Bước 1: Chọn lệnh “OCO”

Bước 2:

 • Chọn lệnh “Mua” hoặc “Bán”
 • Chọn Mã HĐ, nhập thông tin lệnh (Giá chốt lời, Giá stop, Giá cắt lỗ, Số lượng)

Bước 3: Nhấn nút “Mua”/ “Bán” để đặt lệnh → Hiển thị thông báo “Đặt lệnh thành công”