Trang chủYSfutureHướng dẫn xem thông tin vị thế và sổ lệnh

01/03/2023 - 07:09

Hướng dẫn xem thông tin vị thế và sổ lệnh

Hướng dẫn xem thông tin vị thế và sổ lệnh

Dành cho phiên bản web

Khung thông tin vị thế bao gồm các cửa sổ nhằm hiển thị đầy đủ và chi tiết nhất về vị thế của khách hàng, trong đó:

1. Vị thế mở

Màn hình “VỊ THẾ MỞ ”. Màn hình hiển thị các vị thế Mua/Bán các hợp đồng tương lai mà khách hàng đang nắm giữ.

Bao gồm đầy đủ thông tin của mã hợp đồng tương lai đã/đang chờ khớp cùng thông tin về khối lượng, giá khớp gần nhất, giá vốn, lãi lỗ dự kiến, nghĩa vụ IM của tài khoản đang giao dịch.

Nhấn chọn nút Mua hoặc Bán để đóng vị thế.

Click chọn Mua/Bán:

Hệ thống tự đổi mã HĐTL mặc định là mã HĐTL được chọn. Tại khung đặt lệnh, giá mua tự fill = giá sàn, giá bán tự fill = giá trần, số lượng = số lượng tương ứng để đóng vị thế của mã HĐTL.

2. Vị thế đóng

Tổng kết các cặp vị thế đã đóng cùng thông tin lãi lỗ và tài khoản giao dịch cho từng mã hợp đồng.

3. Lệnh đặt

Là sổ lệnh hiển thị tất cả các lệnh đặt theo thời gian trong ngày cũng như trạng thái, loại lệnh, mã hợp đồng, giá trị khớp và khối lượng hủy/sửa.

4. Lệnh chờ

Cửa sổ này giúp khách hàng quản lý được các lệnh chưa được khớp hết cũng như chức năng hủy lệnh chưa khớp.

5. Lệnh khớp

Hiển thị các lệnh đã khớp trong ngày với các thông số giá trị khớp, loại lệnh Mua hay Bán và phí giao dịch.

6. Lệnh điều kiện

Hiển thị thông tin chi tiết các lệnh điều kiện mà khách hàng đặt gồm các thông tin về mã HĐTL, loại lệnh và thông tin lệnh đặt.

Dành cho phiên bản mobile

1. Vị thế mở

Bước 1: Bấm chọn ‘Số dư’

Bước 2: Chọn tab Vị thế mở. Hiển thị thông tin vị thế mở:

2. Vị thế đóng

Bước 1: Bấm chọn ‘Số dư’

Bước 2: Chọn tab Vị thế mở. Hiển thị thông tin vị thế đóng:

3. Lệnh đặt

4. Lệnh chờ

5. Lệnh khớp

6. Lệnh điều kiện