Trang chủYSwinnerGiao dịch chứng khoán

01. Giao dịch chứng khoán5

Hướng dẫn Đặt lệnh trên YSwinner
Nôi dung chính bao gồm Đặt lệnh mua, Đặt lệnh bán, Hủy lệnh và Sửa lệnh và các lệnh nâng...
Hai lệnh đặt trước ngày: Lệnh mua trước ngày, Lệnh bán trước ngày
Lệnh đặt trước ngày (TCO)  Loại lệnh này giúp Người dùng đặt lệnh trước phiên giao dịch từ 1 đến...
Nắm vững cách đặt lệnh điều kiện: Lệnh tranh mua và lệnh tranh bán (PRO) giúp bạn chiến thắng
Thực hiện Lệnh tranh mua và lệnh tranh bán trên website Loại lệnh này giúp Khách hàng có thể đặt...
Hướng dẫn quản lý lệnh điều kiện trong mua bán chứng khoán
Lệnh điều kiện giúp Quý khách có thể đặt lệnh mua/bán với giá mục tiêu mong muốn khi giá cổ phiếu...
Hướng dẫn chuyển chứng khoán nội bộ tự động
Cho phép quý khách xử lý các yêu cầu chuyển chứng khoán nội bộ sẽ nhanh hơn trước khi cập...