Trang chủYSwinnerGiao dịch chứng khoánHai lệnh đặt trước ngày: Lệnh mua trước ngày, Lệnh bán trước ngày

01/03/2023 - 06:03

Hai lệnh đặt trước ngày: Lệnh mua trước ngày, Lệnh bán trước ngày

Hai lệnh đặt trước ngày: Lệnh mua trước ngày, Lệnh bán trước ngày

Lệnh đặt trước ngày (TCO) 

Loại lệnh này giúp Người dùng đặt lệnh trước phiên giao dịch từ 1 đến nhiều ngày với số lượng và giá được xác định trước.

Trước ngày thực hiện, lệnh nằm trong hệ thống chờ của công ty chứng khoán. Đến đầu ngày thực hiện (lúc thị trường mở cửa), nếu lệnh đáp ứng đủ yêu cầu, lệnh sẽ được đưa vào hệ thống của Trung tâm để chờ khớp

Để thực hiện lệnh mua bán trước ngày, các bạn cần có Tài khoản YSWinner. Nếu bạn chưa đăng ký YSWinner, vui lòng đăng ký tại đây : Mở tài khoản YSWinner

Các bước thực hiện Lệnh mua Trước ngày

Bước 1 – Vào Lệnh mua Trước ngày

Từ menu “Lệnh điều kiện”

 “Lệnh mua trước ngày (Lệnh mua TCO)”.

Hoặc dùng tổ hợp phím tất Ctrl +G

Bước 2 – Điền các thông tin cần thiết:

 Mã CK cần mua

 Khối lượng cần mua

 Giá: Là giá mà người dùng muốn mua trong ngày giao dịch xảy ra lệnh này.

 Hiệu lực của lệnh: là khoảng thời gian mà hệ thống sẽ gửi lệnh điều kiện này vào trong Sở.

 Hình thức khớp lệnh

o “Khớp lệnh 1 lần”: Nếu lệnh đã khớp toàn bộ hoặc khớp một phần thì những ngày hiệu lực còn lại sẽ không thực hiện

o “Khớp đủ khối lượng đã đặt”: Nếu lệnh chưa khớp hoặc khớp một phần thì số lượng còn lại sẽ tiếp tục đưa vào hệ thống cho đến hết ngày hiệu lực cuối cùng (không thay đổi giá lệnh đặt).

 Bấm “Đặt lệnh”

Bước 3 – Xác nhận lệnh đặt mua trước ngày

Hiển thị khung xác nhận lệnh → Nhập mã PIN → Bấm “Xác nhận”.

Trong trường hợp các bạn quên mã PIN, click vào đây để hệ thống quản lý YSWinner cấp lại mã PIN mới cho các bạn: >>Hướng dẫn thay đổi mã PIN và kiểu xác thực trên YSwinner

Các bước thực hiện Lệnh bán trước ngày

Các bước thực hiện tương tự các bước hướng dẫn của Lệnh bán trước ngày

Bước 1 – Vào Lệnh bán trước ngày

Từ menu “Lệnh điều kiện”

 “Lệnh bán trước ngày (Lệnh bán TCO)”.

Hoặc dùng tổ hợp phím tất Ctrl +G

Bước 2 – Điền các thông tin cần thiết:

 Mã CK cần bán

 Khối lượng

 Giá: Là giá mà người dùng muốn bán trong ngày giao dịch xảy ra lệnh này.

 Hiệu lực của lệnh: là khoảng thời gian mà hệ thống sẽ gửi lệnh điều kiện này vào trong Sở.

 Hình thức khớp lệnh

o “Khớp lệnh 1 lần”: Nếu lệnh đã khớp toàn bộ hoặc khớp một phần thì những ngày hiệu lực còn lại sẽ không thực hiện

o “Khớp đủ khối lượng đã đặt”: Nếu lệnh chưa khớp hoặc khớp một phần thì số lượng còn lại sẽ tiếp tục đưa vào hệ thống cho đến hết ngày hiệu lực cuối cùng (không thay đổi giá lệnh đặt).

 Bấm “Đặt lệnh”

Bước 3 – Xác nhận lệnh đặt bán trước ngày

Hiển thị khung xác nhận lệnh → Nhập mã PIN → Bấm “Xác nhận”.