Trang chủYSwinnerHướng dẫn tải ứng dụngTải ứng dụng cho nền tảng Android

17/03/2023 - 03:21

Tải ứng dụng cho nền tảng Android

Tải ứng dụng cho nền tảng Android
  • Bước 1: Quý khách truy cập vào Chplay, tìm kiếm ứng dụng “YSwinner
  • Bước 2: Quý khách chọn “Tải về” để cài đặt ứng dụng
  • Bước 3: Cài đặt hoàn tất chọn icon biểu tựng ứng dụng để mở ứng dung.