Trang chủYSwinnerGiao dịch chứng khoánNắm vững cách đặt lệnh điều kiện: Lệnh tranh mua và lệnh tranh bán (PRO) giúp bạn chiến thắng

01/03/2023 - 06:04

Nắm vững cách đặt lệnh điều kiện: Lệnh tranh mua và lệnh tranh bán (PRO) giúp bạn chiến thắng

Nắm vững cách đặt lệnh điều kiện: Lệnh tranh mua và lệnh tranh bán (PRO) giúp bạn chiến thắng

Thực hiện Lệnh tranh mua và lệnh tranh bán trên website

Loại lệnh này giúp Khách hàng có thể đặt lệnh mua bán chứng khoán với khả năng khớp lệnh cao nhất. Đến ngày hiệu lực, hệ thống sẽ tự động chuyển đổi giá của lệnh đặt giữa các phiên sao cho lệnh đặt của Người dùng luôn có mức giá ưu tiên khớp cao nhất. VD: sàn HOSE, phiên 1, hệ thống tự động cập nhật giá của lệnh thành ATO để ưu tiên khớp, sang phiên 2, hệ thống tự động đổi giá của lệnh thành lệnh mua giá trần, lệnh bán giá sàn, phiên 3 giá tự động đổi thành ATC.

Các bước thực hiện lệnh tranh mua và lệnh tranh bán trên website

1. Thực hiện Lệnh tranh mua

Bước 1: Truy cập

Người dùng vào menu “Lệnh điều kiện” → “Lệnh tranh mua/tranh bán (PRO)” hoặc bấm tổ hợp Ctrl + P → Sẽ hiển thị mặc định màn hình mua bên dưới.

Bước 2: Nhập các thông tin:
  • Mã CK: Nhập vào mã chứng khoán muốn đặt mua/bán.
  • Khối lượng: Nhập vào khối lượng mà người dùng muốn đặt mua/bán.
  • Hiệu lực của lệnh: là ngày mà hệ thống sẽ gửi lệnh điều kiện này vào trong Sở.

→ Bấm “Đặt lệnh”

Bước 3: Xác nhận thông tin chính xác

Hiển thị form xác nhận → KH nhập mã PIN → Bấm “Xác nhận”

lệnh tranh mua

2. Thực hiện Lệnh tranh bán

Tương tự như bước đặt mua hướng dẫn ở trên

lệnh tranh bán

Giải thích ý nghĩa:

Nếu người dùng đặt lệnh mua:

  • Tới ngày hiệu lực hệ thống sẽ đẩy toàn bộ khối lượng đặt mua vào sàn với giá ATO đối với sàn HOSE, giá trần đối với sàn HNX, UPCOM.
  • Nếu kết thúc phiên mở cửa ATO, lệnh ATO không khớp hoặc khớp một phần thì phần còn lại sẽ tự động chuyển sang lệnh mua giá trần đối với sàn HOSE.
  • Nếu kết thúc phiên khớp lệnh liên tục, lệnh mua giá trần không khớp hoặc khớp một phần thì phần còn lại sẽ tự động chuyển sang lệnh mua giá ATC đối với sàn HOSE, HNX.

Nếu người dùng đặt lệnh bán:

  • Tới ngày hiệu lực hệ thống sẽ đẩy toàn bộ khối lượng đặt bán vào sàn với giá ATO đối với sàn HOSE, giá sàn đối với sàn HNX, UPCOM.
  • Nếu kết thúc phiên mở cửa ATO, lệnh ATO không khớp hoặc khớp một phần thì phần còn lại sẽ tự động chuyển sang lệnh bán giá sàn đối với sàn HOSE.
  • Nếu kết thúc phiên khớp lệnh liên tục, lệnh bán giá sàn không khớp hoặc khớp một phần thì phần còn lại sẽ tự động chuyển sang lệnh bán giá ATC đối với sàn HOSE, HNX.