Trang chủYSwinnerQuản lý tài sảnXem thông tin lãi/lỗ tham khảo

01/03/2023 - 06:16

Xem thông tin lãi/lỗ tham khảo

Xem thông tin lãi/lỗ tham khảo

Dành cho phiên bản web

Thông tin Lãi/Lỗ tham khảo được dựa trên giá vốn (giá bình quân gia quyền tại thời điểm bán – do core tính toán và InnoTech lấy thông tin ) so với giá khớp lệnh bình quân (trường hợp 1 lệnh đặt khớp thành nhiều lần) của cổ phiếu.
Thông tin Lãi/Lỗ tham khảo được đồng bộ sau giờ giao dịch khi hệ thống đã tính toán xong phí thuế.

Truy cập Menu “Quản lý tài sản” → “Lãi lỗ tham khảo”. Màn hình hiển thị:

Màn hình truy vấn thông tin lãi lỗ tham khảo: