Trang chủYSwinnerGiao dịch tiền

01. Giao dịch tiền4

Hướng dẫn chuyển tiền trên YSwinner (Phiên bản web)
Nội dung chính bao gồm Chuyển tiền, Rút tiền bằng CMND, Chuyển khoản sang ngân hàng, Rút tiền bằng EE...
Hướng dẫn chuyển tiền trên YSwinner (Phiên bản mobile)
Truy cập menu “Giao dịch” → “Chuyển tiền” → “Chuyển tiền”. Có ba loại chuyển tiền là: Chuyển tiền để...
Hướng dẫn chuyển tiền nội bộ tự động
Cho phép quý khách chuyển tiền nội bộ sẽ nhanh hơn trước khi cập nhật – Thời gian xử lý...
Hướng dẫn nộp tiền