Trang chủYSwinnerBảng giá trực tuyếnHướng dẫn sử dụng bảng giá chứng khoán trên YSWinner

01/03/2023 - 06:01

Hướng dẫn sử dụng bảng giá chứng khoán trên YSWinner

Hướng dẫn sử dụng bảng giá chứng khoán trên YSWinner

Hướng dẫn xem bảng giá chứng khoán trên website > Truy cập trang priceboard.yuanta.com.vn

  • Xem ngay video hướng dẫn tại đây

Xem bảng giá

Khách hàng vào menu “Giao dịch” → “Bảng giá”. Màn hình hiển thị bảng giá như hình bên dưới.

Khách hàng click vào vùng được khoanh bên dưới để chọn thị trường cần xem

chon-vung-xem-bang-gia

Các dạng xem bảng giá

Dạng danh sách:

Huong-dan-xem-bang-gia-dang-danh-sach

Xem dạng thẻ:

Huong-dan-xem-bang-gia-dang-the

Xem theo thời gian

Huong-dan-xem-bang-gia-theo-thoi-gian

Xem theo khối lượng

Huong dan xem bang gia xem theo thoi gian

Xem theo sức mua và bán

Xem bảng giá theo sức mua và bán

Xem theo thị trường

huong-dan-xem-bang-gia-xem-theo-thi-truong

Xem theo giao dịch

huong-dan-xem-bang-gia-xem-theo-giao-dich-thoa-thuan

Tạo nhóm CP yêu thích trên bảng giá

Bước 1: Chọn Nhóm CP yêu thích

Từ Bảng giá, Quý khách chọn Nhóm CP yêu thích và tiếp tục chọn Quản lý DS thường dùng

huong-dan-xem-bang-gia-quan-ly-danh-sach-thuong-dung

Bước 2: Gõ đặt tên cho nhóm yêu thích

Quý khách đặt tên cho nhóm CP của mình và nhấn nút “Thêm”. Màn hình sẽ hiện thông báo ” Đã thêm mới thành công! “. Quý khách vui lòng bấm “Xác nhận”

huong-dan-xem-bang-gia-quan-ly-danh-sach-thuong-dung-go-dat-ten-cho-nhom-yeu-thich

Bước 3: Chọn mã chứng khoán cho vào nhóm phù hợp

Trỏ vào tên nhóm vừa tạo -> Chọn mã chứng khoán cho vào nhóm, tiếp tục bấm “Lưu”. Hệ thống thông báo cập nhật “Đã thêm mới thành công!” và bấm “Xác nhận”

 

huong-dan-xem-bang-gia-quan-ly-danh-sach-tro-vao-ten-nhom-vua-tao

Bước 4: Xem nhóm CP yêu thích ở Bảng giá

Trở lại giao diện bảng giá, chọn Nhóm CP yêu thích, tiếp tuc chọn tên nhóm vừa tạo. Màn hình sẽ hiển thị bảng giá của các mã chứng khoán trong nhóm yêu thích

huong-dan-xem-bang-gia-chon-nhom-co-phieu-yeu-thich-1

 

Để tìm hiểu thêm thông tin và tìm hiểu thêm kiến thức chứng khoán, nhà đầu tư có thể gia nhập hệ sinh thái hiện có của chúng tôi tại:

Chúc Quý nhà đầu tư có một ngày giao dịch thành công !