Trang chủYSwinnerQuản lý tài khoảnHướng dẫn thay đổi mã PIN và kiểu xác thực trên YSwinner

01/03/2023 - 06:12

Hướng dẫn thay đổi mã PIN và kiểu xác thực trên YSwinner

Hướng dẫn thay đổi mã PIN và kiểu xác thực trên YSwinner

Thay đổi kiểu xác thực

Dành cho phiên bản web

Khách hàng có thể thay đổi kiểu xác thực sang Dùng OTP.

Bước 1: Từ menu “Quản lý tài khoản” → “Thay đổi mã PIN và kiểu xác thực” → Tick vào “Dùng OTP”(1)

Bước 2: Nhập vào mã xác nhận hình ảnh (2) và xác thực mã PIN (3) → Bấm “Xác nhận” (4) → Hiển thị thông báo Thay đổi thành công.

Dành cho phiên bản mobile

  • Chuyển từ kiểu xác thực PIN động sang OTP:

Vào menu “Tài khoản” → “Thay đổi kiểu xác thực” → Chọn tab “Dùng OTP” (1) → Nhập xác thực PIN động (3) → Bấm “Đồng ý” (4)