Trang chủYSwinnerHướng dẫn tải ứng dụng

01. Hướng dẫn tải ứng dụng2

Tải ứng dụng cho nền tảng IOS
Bước 1: Quý khách truy cập vào Appstore, tìm kiếm ứng dụng “YSwinner” Bước 2: Quý khách chọn “Tải về”...
Tải ứng dụng cho nền tảng Android
Bước 1: Quý khách truy cập vào Chplay, tìm kiếm ứng dụng “YSwinner“ Bước 2: Quý khách chọn “Tải về”...