Trang chủYSwinnerQuản lý tài khoảnHiển thị Thông tin Môi giới và Biểu phí giao dịch

01/03/2023 - 06:16

Hiển thị Thông tin Môi giới và Biểu phí giao dịch

Hiển thị Thông tin Môi giới và Biểu phí giao dịch

Hiển thị thêm thông tin môi giới quản lý trực tiếp của khách hàng trong màn hình thông tin quản lý thông tin khách hàng.

  • Họ tên môi giới.
  • Email Address.
  • Phone Number
  • Bổ sung thêm thông tin biểu phí của khách hàng.
    • Phí ứng trong ngày.
    • Biểu phí giao dịch.

Truy cập menu “Quản lý tài khoản” → “Thông tin tài khoản” → Chọn tab “Thông tin liên lạc”. Màn hình hiển thị: